CỰU CHIẾN BINH CỘNG SẢN GỬI TÂM THƯ CHO ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ BAUXITE

@ 29 July 2009 12:20 AM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hà Nội - Một nhóm hàng chục cựu chiến binh cao cấp của đảng Cộng sản{nl}Việt Nam đã gửi tâm thư cho ban chấp hành Trung ương đảng và bộ Chính{nl}Trị để góp ý về các vấn đề liên quan tới sự mất còn của đảng và chế độ.{nl}Bức thư ký ngày hôm nay 28 tháng 6 có tiêu đề vì sự nghiệp bảo vệ độc{nl}lập và quyền dân chủ của nhân dân,m và vì sự mất còn của Ðảng và chế{nl}độ, với chữ ký của hơn 10 nhân vật lão thành, mà họ tự gọi là những{nl}người đã suốt đời gắn bó với Ðảng Cộng sản, với sự nghiệp cách mạng của{nl}Ðảng. Các tác giả bức thư nói với lương tâm trách nhiệm của những người{nl}cộng sản, họ xin tập hợp các phản ánh với Ban Chấp hành Trung ương vê?{nl}hai chủ đề chính là vấn đề dân chủ và việc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Ðộc{nl}lập Dân tộc và Tổ chức Ðảng.

 

Ông{nl}Nguyễn Văn Bé 86 tuổi, một trong những người ký vào bức tâm thư nói họ{nl}làm như vậy là để bày tỏ lòng yêu nước, chứ họ không phải là những{nl}người phản động chống lại Ðảng hay chống lại nhà nước. Tuy nhiên bức{nl}tâm thư cảnh báo về hiện tượng quyền làm chủ của người dân bị xâm phạm,{nl}những việc làm sai trái ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn cả, những{nl}vấn đề đại sự quan hệ đến vận mệnh của đất nước cũng bị đe dọa. Một{nl}trong những đe dọa được nói là vấn đề bauxite, mà bức thư nói đây là{nl}vấn đề đại chiến lược, tại một địa bàn sống còn của Tổ quốc, và cũng là{nl}vấn đề đối ngoại cấp bách số một trong thời điểm hiện nay với Trung{nl}Cộng, một nước láng giềng lớn luôn có dã tâm nuốt chửng Việt Nam.

 

Bản{nl}thân ông Nguyễn Văn Bé trong tháng 4 cho biết ông đã lặn lội vào các{nl}công trường Nhân Cơ và Tân Rai để chụp hàng chục tấm ảnh về hiện trạng{nl}tại đây, tiếp xúc với người dân và cả công nhân Trung cộng. Trong số{nl}những người ký tên còn có các đại tá quân đội như Trần Nguyên, Nguyễn{nl}Văn Tuyến, Lê Văn Trọng, Trần Bá, Phạm Văn Hiển, Tạ Cao Sơn, là những{nl}người từng giữ các chức vụ cao trong bộ máy của quân đội Cộng sản Việt{nl}Nam, và từng hoạt động từ trước Cách mạng tháng 8. Những người khác như{nl}Trần Ðức Quế, Nguyễn Chương, Nguyễn Bá Bảo, Lê Hữu Hà cũng là những cán{nl}bộ cao cấp trong bộ máy nhà nước hoặc là cố vấn của các nhân vật cao{nl}cấp. Tất cả đã tỏ ra thất vọng khi thấy ý kiến của người dân, kể cả của{nl}Ðại tướng Võ Nguyên Giáp về vụ bauxite đã bị các lãnh tụ Cộng sản Việt{nl}Nam làm ngơ không ngó ngang đến. Lá thơ viết rằng việc này dẫn đến tình{nl}trạng lòng tin của nhân dân vào Ðảng, nhất là vào Bộ Chính trị ngày{nl}càng giảm sút nghiêm trọng, và kết tội ác lãnh tụ hiện nay là phải{nl}chăng họ vì lý do gì đó đã ngả vào vòng tay của Trung Cộng nên trong{nl}nhiều việc tỏ ra lúng túng, hạ thấp mình, làm mất tư thế, mất quyền tự{nl}chủ độc lập của Dân tộc.

 

Bức{nl}thư khuyến cáo ban chấp hành Trung Ương xem xét lại tất cả những khuyết{nl}điểm, nghiên cứu đặt lên bàn nghị sự tất cả những vấn đề về thực trạng{nl}trong tổ chức Ðảng và mối quan hệ quốc tế, nhất là Việt Nam và Trung{nl}Cộng để tiếp tục xứng đáng tồn tại. Báo chí trong nước đã im bặt trước{nl}tin này, và hiện vẫn chưa có câu trả lời gì từ phía lãnh đạo đảng tới{nl}các tác giả bức tâm thư nói trên.(SBTN)

{nl}{nl}