BÀ RỊA-VŨNG TÀU PHÁT HIỆN 131 LAO ÐỘNG NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP

@ 31 July 2009 03:53 PM

{nl}
{nl}

{nl}{nl}{nl}


Tin{nl}Bà Rịa - Trong một tin khác, báo chí trong nước loan tin Cơ quan chức{nl}năng Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện 131 lao động bất hợp pháp, xử phạt{nl}hành chính số tiền 87.5 triệu đồng, nhưng không thấy có tin gì về việc{nl}trục xuất những người này về nước. Trong tuần qua ban Quản lý Các khu{nl}công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa công bố kết luận thanh{nl}tra việc sử dụng lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa{nl}bàn tỉnh. Chỉ trong vòng nửa tháng từ 30 tháng 6 đến 13 tháng 7, qua{nl}thanh tra 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đoàn kiểm tra phát{nl}hiện 381 lao động nước ngoài trong khi đó các doanh nghiệp báo cáo với{nl}đoàn chỉ sử dụng chỉ sử dụng 331 người. Bản tin không nói rõ nước ngoài{nl}là ai, nhưng ai cũng hiểu ngầm đó là những Công nhân Trung cộng.
 
Ðoàn{nl}Thanh tra phát hiện 131 người có thời hạn làm việc từ 6 tháng đến 5 năm{nl}nhưng không có giấy phép lao động. Còn lại 125 lao động có giấy phép{nl}lao động nhưng không có bằng cấp chuyên môn. Hầu hết các doanh nghiệp{nl}được cho rằng chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục cư trú, thủ tục{nl}tuyển dụng lao động nước ngoài theo luật định. Các lao động nước ngoài{nl}khai báo tạm trú qua công an huyện, công an phường không đúng theo{nl}trình tự qui định pháp luật Việt Nam. Cho đến nay rất nhiều người bất{nl}mãn vì số người lao động Trung cộng sang Việt Nam rất nhiều, trong khi{nl}nạn thất nghiệp tại Việt Nam lan tràn mà nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn{nl}bó tay không thể nào trục xuất những người này về nước, vì sợ mất lòng{nl}quan thày Bắc Kinh.(SBTN)
{nl}{nl}