SỞ THUẾ IRS HỦY DỰ ÁN IN TÀI LIỆU THUẾ CÓ HÌNH CỜ ÐỎ SAO VÀNG

@ 2 August 2009 04:54 AM
 
Tin Westminster - Sở Thuế Liên Bang quyết định ngưng{nl}chương trình in các ấn phẩm về dịch vụ thuế trên đó có hình cờ đỏ sao{nl}vàng. Dân biểu tiểu bang California Trần Thái Văn cho biết ông đã can{nl}thiệp với sở thuế, sau khi có nhiều người trong cộng đồng nêu quan ngại{nl}về tài liệu bằng nhiều thứ tiếng được phát hành trong đó có tiếng Việt,{nl}và họ đã in cờ đỏ sao vàng ngay trên bìa tập tài liệu này để tượng{nl}trưng cho Việt Nam. Một nhân viên của IRS cho biết cơ quan này nhận{nl}được nhiều phản ứng từ phía cộng đồng. Ðích thân Dân biểu Trần Thái Văn{nl}cũng gởi thơ cho ông Doug Shulman, giám đốc Sở Thuế Liên Bang và cho{nl}biết cộng đồng người Mỹ gốc Việt không thể nào chấp nhận có hình cờ đỏ{nl}sao vàng trên các ấn bản dịch vụ dành cho họ.
 
Người{nl}chịu trách nhiệm của dự án ấn loát này là bà Barbara Sowder, gọi điện{nl}thoại cho ông chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi bức thư được gởi đi,{nl}và xác nhận bà đã hiểu rằng làm như thế là xúc phạm cộng đồng. Hiện{nl}California có 5 sắc dân mà tiếng mẹ đẻ sẽ được in cùng tiếng Anh trong{nl}các ấn bản dịch vụ. Năm sắc dân ấy là Trung Hoa, Ðại Hàn, Phi Luật Tân,{nl}Mexico và Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}