SAIGON: ÐẦU TƯ KÉM HIỆU QUẢ GÂY LÃNG PHÍ NGÂN SÁCH QUỐC GIA

@ 3 August 2009 08:12 PM

Tin Saigon - Báo chí trong nước cho biết nhiều Ðại biểu Hội Ðồng Nhân Dân Saigon đã tỏ ra bất bình khi cho rằng việc đầu tư các dự án vừa qua trong địa bàn thành phố là quá dàn trải, dẫn đến hiệu quả kém, chậm tiến độ và nhất là lãng phí rất lớn về ngân sách. Theo một chuyên gia kinh tế thuộc Ðại học Kinh tế Saigon là Lê Văn Hung cho biết thường các dự án chậm tiến độ là do khâu đền bù, giải tỏa chậm là do mức giá đền bù trong những khung giá nhà nước đưa ra trong từng thời điểm không phù hợp. Dân người ta cảm thấy bị thiệt hại nên người ta không giải tỏa, không nhận tiền đền bù. Người dân không nhận tiền đền bù thì công trình sẽ chậm tiến độ, chậm tiến độ thì giá nguyên vật liệu, tất cả mọi thứ đều tăng lên, cuối cùng ảnh hưởng đến giá trị công trình và nhất là thiệt hại về thời gian.

Ngoài ra còn có những ý kiến than phiền về tình trạng thông đồng giữa đơn vị tư vấn với đơn vị lập dự toán, hoặc giữa đơn vị lập dự toán với nhà thầu. Hiện dư luận cũng lưu ý về thủ tục rườm rà, khiến thời gian hoàn tất thủ tục hành chính để có thể khởi công cho một công trình có thể quá lâu đến hàng năm, mà nhân vật này cho rằng đó là một thực tế. Tại Việt Nam hiện nay, chuyện giấy tờ nhiều và thủ tục nhiêu khê do cơ chế và bộ máy rườm rà của nhà nước đã làm chậm những dự án đầu tư, là câu chuyện thường xuyên và phổ biến ở Việt Nam thời gian vừa qua và trong các kỳ họp của Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân đã nói đến rất nhiều nhưng cũng không có phương cách giải quyết.(SBTN) {nl}{nl}