CÔNG CHỨC TRUNG CỘNG PHẢI HỌC 100 CÂU TIẾNG VIỆT

@ 7 August 2009 02:52 AM

Tin Côn Minh - Một sự kiện khá đặc biệt được ghi{nl}nhận, mà nhiều người cho rằng đây là một âm mưu bành trướng của Trung{nl}cộng khi chính quyền thuộc thành phố Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam, đã{nl}ra lệnh cho các cán bộ nhà nước phải học ít nhất là 100 câu tiếng Việt,{nl}để có thể tiếp xúc với các viên chức Việt Nam trong tương lai. Một số{nl}người cho rằng đây là những dấu hiệu cho thấy Trung cộng muốn bành{nl}trướng thế lực của mình trong những sinh hoạt với Việt Nam, Miến Ðiện{nl}và Lào là 3 quốc gia láng giềng phía nam. Tin Tân Hoa Xã cho biết Bí{nl}thư đảng uỷ thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đã ra thông báo,{nl}buộc tất cả những công chức chức dưới 50 tuổi ở Côn Minh phải học 300{nl}câu tiếng Anh, 100 câu tiếng Việt, 100 câu tiếng Miến, 100 câu tiếng{nl}Lào và 100 câu tiếng Thái trước cuối năm 2010.
 
Thông{nl}báo nói rằng việc cải thiện trình độ ngôn ngữ của công chức sẽ giúp{nl}tăng cường quan hệ thương mại của tỉnh Vân Nam với các nước láng giềng{nl}theo thỏa thuận tự do thương mại giữa Trung Cộng với ASEAN. Tuy nhiên{nl}một số người đã tỏ ý hoài nghi về mục tiêu đầy tham vọng của Trung{nl}cộng, và cho rằng việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong những ngày{nl}qua đã tỏ ra lệ thuộc vào Bắc Kinh đã khiến cho Trung cộng âm mưu muốn{nl}tiến xa hơn và sẽ lấn chiếm dần 3 nước láng giềng ở phía Nam bằng cách{nl}này hay cách khác.(SBTN)
{nl}{nl}