DÒNG CHÚA CỨU THẾ SAIGON TỔ CHỨC CẦU NGUYỆN HIỆP THÔNG VỚI TAM TÒA

@ 10 August 2009 02:42 AM
{nl}Tin Saigon - Vào tối hôm qua tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Ðồng tại Saigon, hơn 4000 người đã tụ tập để tham dự lễ cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Tam Tòa. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về buổi lễ này trong đoạn phim sau đây: