PHIÊN TÒA XỬ KHIẾM DIỆN TƯỚNG CÔNG AN TRẦN VĂN THANH TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

@ 10 August 2009 05:15 PM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Ðà Nẵng - Ngày hôm qua phiên tòa xử khiếm diện tướng Công an Trần Văn{nl}Thanh, nguyên chánh thanh tra Bộ Công An, về tội danh lợi dụng tự do{nl}dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, kết thúc với phán quyết 18 tháng tù{nl}nhưng được hưởng án treo. Theo lời luật sư Cù Huy Hà Vũ là người được{nl}tướng Trần Văn Thanh chính thức mời bào chữa, nhận định về mức án 18{nl}tháng tù treo đối với thân chủ của ông khi cho rằng đây là một phiên{nl}tòa hoàn toàn trái pháp luật, và cho biết thân chủ của ông sẽ làm đơn{nl}kháng cáo.
 
Luật sư Cù Huy Hà Vũ cho rằng tướng{nl}Thanh nhận 18 tháng tù treo trong khi đó ông Nguyễn Phi Duy Linh là{nl}nhân vật thứ hai của vụ án nhận những 36 tháng tù giam, trong khi ông{nl}Thanh bị coi là chủ mưu thì trên nguyên tắc phải nhận mức án cao hơn{nl}người không phải chủ mưu. Nhưng ông khẳng định rằng theo quan điểm của{nl}ông thì tướng Thanh không hề phạm tội và vụ án đối với tướng Thanh phải{nl}được đình chỉ vĩnh viễn. Tiếc thay tòa tuyên án mà không có mặt luật sư{nl}Nguyễn Thị Dương Hà bởi vì hôm qua là cho đến ngày cuối cùng, tòa án Ðà{nl}Nẵng từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Nguyễn Thị Dương{nl}Hà trên văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ. Ông khẳng định rằng với tất cả{nl}những hồ sơ, những diễn biến từ quá trình điều tra thì tòa án khởi tố{nl}sai, truy tố sai, triệu tập ra tòa sai cho đến việc tiến hành phiên tòa{nl}ngày 6, ngày 7 cũng hoàn toàn trái pháp luật.
 
Ðiều{nl}đó có nghĩa rằng vụ án tướng Thanh là một vụ án được tạo nên nhằm tiêu{nl}diệt tướng Thanh bởi vì ông này là viên tướng chống tham nhũng, và như{nl}thế ông này sẽ nộp đơn kháng án.(SBTN)

{nl}{nl}