Giáo phận Vinh đón tiếp Ðức Cha Phaolô trở về sau chuyến công du nước ngoài

@ 11 August 2009 06:24 PM
Ðông đảo giáo dân ở Vinh đã kéo nhau đến phi trường đón ÐGM Cao Ðình Thuyên vừa trở về sau chuyến công du ở nước ngoài. Kính mời xem video: