Một số diễn biến xung quanh vụ Tam Toà ngày 10/08/2009

@ 11 August 2009 10:09 PM

Tại{nl}Nghệ An- Tin từ giáo phận cho biết: Toàn thể giáo phận Vinh đang tích{nl}cực chuẩn bị cho ngày lễ Quan thầy Giáo phận: Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên{nl}Trời vào ngày thứ bẩy 15/8 tới đây.

Giống như TGP Hà Nội đã bắt{nl}đầu từ tháng 9/ 2008, giáo phận Vinh cũng đã thống nhất vào tối thứ bẩy{nl}hằng tuần, toàn thể các nhà thờ trong giáo phận sẽ thắp nến cầu nguyện{nl}cho công lý và sự thật, đặc biệt cho các nạn nhân vụ Tam Toà.

Hôm{nl}nay, 10/8, Ðức cha Phaolô Cao Ðình Thuyên, Giám mục giáo phận Vinh, đã{nl}về tới Sài Gòn. Nếu không có gì trở ngại, ngày mai 11/8, ngài sẽ về tới{nl}Toà giám mục Xã Ðoài. Sự hiện diện của vị chủ chăn ở giữa đoàn chiên{nl}chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến việc mưu tìm công lý và sự thật.

Tại{nl}Quảng Bình- Hôm nay 10/8, CA Quảng Bình đã gửi giấy mời cha Phêrô Lê{nl}Thanh Hồng đi “làm việc” về việc “dựng nhà”, “trái phép”. Giấy do{nl}Thượng tá Trương Vĩnh Hoà, Thủ trưởng cơ quan CSÐT ký tên.

Giấy{nl}này được gửi gián tiếp qua một thành viên trong HÐMVGX. Khoảng 12 h, CA{nl}Quảng Bình tiếp cận ông này, rồi tiến hành làm biên bản giao cho ông{nl}này “giấy mời ” và buộc ông phải giao giấy này tới tay cha Phêrô Lê{nl}Thanh Hồng, quản xứ Tam Toà.

Như thế, thay vì trả tự do các{nl}giáo dân bị giam giữ, bồi thường cho các giáo dân và linh mục bị đánh{nl}đập, thì CA Quảng Bình đang cố tình tìm cách khép tội cha Phêrô Lê{nl}Thanh Hồng và các giáo dân Tam Toà.

Trong khi đó, những ngày{nl}này, báo đài ti vi “lề phải” tiếp tục đưa tin sai lệnh và bình luận{nl}xuyên tạc, có tính chụp mũ, các linh mục và giáo dân liên quan đến vụ{nl}Tam Toà. Còn tại Tam Toà, Quảng Bình vẫn tiếp tục, khiêu khích, xách{nl}nhiễu, mạ lị, cô lập, áp lực các giáo dân bằng hệ thống chính trị đỏ và{nl}các lực lượng xã hội đen.

Tất cả cho thấy nhà cầm quyền{nl}vẫn cố chấp theo con đường gian ác của mình mà chưa có biểu hiện gì tôn{nl}trọng công lý và sự thật. Sự kiện cho tại ngoại một số người bản chất{nl}không phải là nhà cầm quyền tôn trọng và đáp ứng những yêu cầu chính{nl}đáng của giáo phận Vinh./.

CTV CSsR

(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=4795)


{nl}{nl}