VIỆT NAM SẼ BẮT ÐẦU KIỂM TRA KHÍ THẢI XE GẮN MÁY

@ 13 August 2009 07:15 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể sẽ bắt{nl}đầu cho áp dụng việc kiểm tra khí thải bắt buộc đối với xe gắn máy,{nl}nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường vào năm 2010. Bản tin của hãng{nl}thông tấn Ðức trích lời Cục trưởng Cục Ðăng Kiểm Việt Nam cho hay tình{nl}trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đã ở mức báo động đặc biệt là tại{nl}các thành phố lớn, và việc kiểm soát ô nhiễm theo qui định bắt buộc sẽ{nl}giúp giảm tình trạng ô nhiễm, tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài thời gian{nl}sử dụng của xe cộ. Nếu kế hoạch này của bộ giao thông vận tải được chấp{nl}thuận thì trong năm đầu tiên, những loại xe bị kiểm soát khí thải là xe{nl}máy đã sử dụng được 10 năm hoặc hơn. Trong năm thứ nhì, tất cả các xe{nl}sử dụng được 7 năm hoặc hơn sẽ bị kiểm tra.
 
Trong{nl}năm thứ ba và các năm sau đó, tất cả các loại xe máy được sử dụng từ 3{nl}năm trở lên sẽ bị kiểm tra khí thải. Một dự án kiểm tra thử nghiệm đối{nl}với xe gắn máy đã được thực hiện vào năm ngoái, đề án hoàn thiện sẽ{nl}được trình lên nhà nước để phê duyệt vào tháng 10, và nếu đề án được{nl}phê duyệt thì việc kiểm tra khí thải và dán tem đạt tiêu chuẩn đối với{nl}xe máy đang lưu hành sẽ được tiến hành vào năm 2010. Theo tin tức báo{nl}chí từ trong nước thì các chủ xe không kiểm tra định kỳ có thể bị phạt{nl}tới 300,000 đồng, trong khi các xe vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị{nl}phạt 200,000 đồng.
 
Việt Nam hiện có hơn 26{nl}triệu xe gắn máy với dân số trên 86 triệu người, và đây là tỉ lệ cao{nl}nhất thế giới. Những xe máy cũ được sản xuất từ trước những năm 1980{nl}thường là của những người dân nghèo, vì vậy qui định mới này phần lớn{nl}sẽ ảnh hưởng tới người nghèo lại phải chi thêm tiền cho những luật lệ{nl}do nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra.(SBTN)
{nl}{nl}