Thơ Bút Trẻ -- BÉ… XÉ RA TO

@ 13 August 2009 03:36 PM

“Tam Tòa: bé xé ra to”
TS Nguyễn Hồng Dương
Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

HỒNG thì nhất trí dốt chuyên
DƯƠNG danh “tiến sĩ” vừa hèn vừa ngu

------------------------------------

Bé bé… Bác vẫn độc thân
Xé Ra To chuyện… chị Xuân… có chồng

Bé tí… chữ ký chú Ðồng
Xé Ra To chuyện… mất hòn… Hoàng Sa

Bé miệng… ngậm bạc rước voi
Xé Ra To chuyện… mất toi… chủ quyền

Bé xíu… mạng sống ngư dân
Xé Ra To chuyện… Tầu phang… biển mình

Bé bỏng… giáo xứ Tam Tòa
Xé Ra To chuyện… “quân ta”… dàn chào

Bé teo… đứng trước… Hán Triều
Xé dân tan nát… ra điều… ta ngon

Bé nào bằng óc Hán nô
Xé đảng chúng nó… GIỮ BỜ CÕI NAM

Bút Trẻ
30/07/09
{nl}{nl}