DÂN OAN MIỀN NAM BIỂU TÌNH TẠI SAIGON ÐÒI HỎI CÔNG LÝ

@ 17 August 2009 01:07 AM
 Tin Saigon - Một lần nữa dân oan các tỉnh phía Nam{nl}tiếp tục biểu tình lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua tại trước văn phòng{nl}tiếp dân của nhà nước Cộng sản Việt Nam trên đường Võ Thị Sáu tại{nl}Saigon. Những người dân oan đã mặc áo trắng, áo màu vàng với những khẩu{nl}hiệu tố cáo quan tham công sản từ địa phương đến trung ương cuớp của{nl}giết người. Hơn 100 dân oan đã kéo về biểu tình và đặc biệt lần này{nl}người ta nghe được những tiếng hô lớn Ðả đảo cộng sản, 34 năm giải{nl}phóng, 33 năm dân ra ngoài đầu đường xó chợ; đả đảo bọn bao che tham{nl}nhũng làm khổ dân. {nl}{nl}{nl}
 
Nguồn tin cho biết đến{nl}chiều Công an đã kéo đến và đàn áp những người này, và bắt họ đưa lên{nl}xe để chở về nguyên quán bất chấp sự phản đối của những người dân oan{nl}vô tội. Tưởng cũng nên biết các cuộc biểu tình của dân oan đã bùng lên{nl}trở lại trong những ngày qua, và nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn dùng{nl}bạo lực để đàn áp những người này trong lúc bịt kín tin tức không cho{nl}phổ biến ra ngoài.(SBTN)
{nl}{nl}