HỘI H.O. CỨU TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VÀ QUẢ PHỤ VIỆT NAM CỘNG HÒA BỎ PHIẾU BẦU BÀ HẠNH NHƠN TIẾP TỤC TRỌNG TRÁCH HỘI TRƯỞNG

@ 17 August 2009 10:20 PM
{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Westminster - Trong một cuộc bầu cử bằng phiếu kín của 16 anh chị em{nl}trong hội H.O. cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, bà{nl}Hạnh Nhơn tiếp tục được Hội Ðồng Quản Trị của hội tái tín nhiệm chức vị{nl}hội trưởng của hội. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức vào sáng hôm qua chủ{nl}nhật tại trụ sở của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam{nl}California. Với ba ứng cử viên được đề cử là bà Thanh Thủy, ông Nguyễn{nl}Phán và bà Hạnh Nhơn, bà Hạnh Nhơn được tín nhiệm với 14 trên 16 phiếu{nl}của Hội Ðồng Quản Trị. Sau cuộc bầu cử, hội H.O. đã lại mời tất cả thân{nl}hữu đến tham dự trở lại với hội để lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng{nl}cho hội.
 
Thân hữu là các hội trưởng các hội{nl}cựu quân nhân, đại diện của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải{nl}ngoại, tất cả bày tỏ lòng chân thành cảm ơn bà Hạnh Nhơn mà anh chị em{nl}cựu quân nhân đều đã coi như người chị cả trong tập thể những người{nl}lính cũ. Trong bao năm qua, theo lời những người tham dự, bà Hạnh Nhơn{nl}đã không nề hà công sức và tiền bạc của mình lăn vào công việc giúp cho{nl}thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa ở bên nhà dù bà năm nay đã{nl}83 tuổi. Chủ tịch Liên Hội Cựu chiến sĩ Nam California phát biểu trong{nl}dịp này, rằng trước khi có cuộc bầu cử này, mọi nguời có nhận được tin{nl}rằng bà Hạnh Nhơn xin anh em trong hội cử cho người khác thay thế vì bà{nl}đã lớn tuổi và quá mệt mỏi với công việc này nhiều năm qua. Mọi người{nl}lấy làm lo lắng vì sự rút lui của bà có thể làm đổ vỡ đến công việc cứu{nl}trợ Thương phế binh đang tiến triển được tốt đẹp.
 
Liên{nl}hội với hội H.O. cứu trợ thương phế binh và quả phụ như anh em trong{nl}nhà từ bao lâu nay, nên công việc của hội H.O. cứu trợ cũng là công{nl}việc của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam Cali như từ trước{nl}đến nay. Chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát của Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng{nl}Hòa hải ngoại cũng cho biết tập thể đã nhiều lần tổ chức những buổi gây{nl}quĩ trong nội bộ cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và đã{nl}từng sát cánh với bà Hạnh Nhơn và hội H.O. cứu trợ. Hình ảnh của bà{nl}Hạnh Nhơn là một hình ảnh làm cho ai cũng vui lòng và không nề hà đóng{nl}góp công sức cùng bà dù bà chưa yêu cầu. Bà Hạnh Nhơn cho biết bà muốn{nl}nghỉ quá, nhưng trước những tha thiết của anh chị em trong tập thể quân{nl}đội mình, bà không thể phụ lòng mọi người. Thôi thì sức còn đến đâu thì{nl}cố gắng đến đó. Mong chúng ta cùng góp tay nhau xoa dịu được phần nào{nl}nỗi đau, mất mát của những người đồng ngũ của chúng ta. Số hồ sơ mà hội{nl}nhận được cho đến nay hơn 16,000 người ầu hết đã được giải quyết, chỉ{nl}còn độ vài ba ngàn ở những vùng xa xôi hẻo lánh là chưa liên lạc kịp.{nl}Luật Sư Nguyễn Tôn Nguyên, cố vấn pháp luật của hội cho biết Văn phòng{nl}kế toán trong văn phòng luật sư của ông lo giúp cho hội việc chi tiêu{nl}của hội. Mọi chi tiết đều rất minh bạch, bất cứ ai có thể đến văn phòng{nl}hội nếu có điều gì cần tìm hiểu.(SBTN) {nl}{nl}