Giọt Thánh! Giọt Vinh!

@ 17 August 2009 11:22 PM

Kính về giáo phận Vinh
15-8-2009

Từ đỉnh Tam Toà! rơi giọt nước mắt Mẹ
lên mặt chị thương ơi
Giòng Nhật Lệ
chở giọt máu anh hào thượng nguồn thế kỷ
thấm thân Người, đoàn Mục Tử nhân lành yêu kính
Những Giọt Thánh
dời núi lấp sông
Giọt chấm hỏi lương tâm loài người mất ngủ
Giọt chấm than tủi phận Việt Nam đau thương
Giọt muối nửa triệu con tim Vinh dự lên đường
Giọt men dậy quê hương nối một vòng Sự Thật
Giọt chấm hết bất công
Giọt Sự Sống
những Giọt Thánh ân sủng, Giọt Vinh quang
gọi bạn!
gọi tôi!

Tâm Giao{nl}{nl}