HOA THỊNH ÐỐN SẼ TỔ CHỨC BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA ÐẠI SỨ TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG

@ 18 August 2009 10:34 PM

{nl}
{nl}

{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Trong buổi họp cộng đồng diễn ra vào cuối tuần qua,{nl}Cộng đồng người Việt tại Hoa Thịnh Ðốn, Maryland và Virginia đã đồng ý{nl}sẽ phối hợp với nhiều cộng đồng ở Hoa Kỳ, để tổ chức một cuộc biểu tình{nl}trước Tòa Ðại Sứ Trung Cộng ở Hoa Thịnh Ðốn vào lúc 11 giờ trưa ngày 29{nl}tháng 8, và lúc 2 giờ rưỡi trưa cùng ngày trước tòa đại sứ Cộng sản{nl}Việt Nam cũng tại vùng thủ đô. Cuộc biểu tình nhằm mục đích lên án Bắc{nl}Kinh đã ngang nghiên chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam; lên án Cộng{nl}sản Việt Nam ươn hèn , khiếp nhược dâng đất dâng biển cho Bắc Kinh; tố{nl}cáo trước công luận quốc tế hành động xâm lăng bành trướng của Bắc{nl}Kinh, và cũng để bày tỏ tình đoàn kết và quyết tâm yểm trợ đồng bào{nl}quốc nội vùng lên tranh đấu, chống chế độ Cộng sản Việt Nam bạo tàn và{nl}kẻ thù phương Bắc.
 
Sau biểu tình sẽ có Lễ Cầu{nl}Nguyện Hiệp Thông với đồng bào Giáo Xứ Tam Tòa tại Kỳ Ðài Trung Tâm{nl}Thương Mãi Eden vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày và sau đó có bữa cơm{nl}tối thân mật để cảm ơn các cộng đồng bạn ở xa về. Cho đến nay cộng đồng{nl}đã nhận được sự hỗ trợ của những cộng đồng lân cận như ở New York, New{nl}Jersey, Pennsylvania, và đại diện các hội đoàn, đoàn thể chính trị{nl}trong vùng Hoa Thịnh Ðốn. Một ban tổ chức cũng đã được thành lập và{nl}phân chia công tác, SB-TN sẽ theo dõi và có tin gì mới sẽ thông báo{nl}cùng quý khán thính giả của đài.(SBTN)

{nl}{nl}