XUẤT CẢNG GIẬM CHÂN TẠI CHỖ

@ 19 August 2009 11:04 PM
Tin Hà Nội - Tăng trưởng xuất cảng của Việt Nam năm{nl}nay sẽ ở mức 0%. Ðó là dự báo do trung tâm thông tin và dự báo kinh tế{nl}xã hội Việt Nam đưa ra ngày hôm nay. Theo Giám đốc trung tâm thì dự báo{nl}này dựa trên mức hồi phục kinh tế chậm chạp trên toàn cầu và bức tranh{nl}ảm đạm của các thị trường nhập cảng chủ lực của Việt Nam trong năm nay.{nl}Cũng theo báo cáo này thì doanh thu xuất cảng của Việt Nam năm nay sẽ{nl}là 62.7 tỉ đô la, gần như bằng với mức của năm 2008.
 
Trước{nl}đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam dự báo là xuất cảng trong năm nay sẽ{nl}tăng 3%. Xuất cảng dầu thô của việt Nam giảm mạnh trong 7 tháng qua.{nl}Việt Nam xuất cảng gần 9 triệu tấn dầu thô, đạt 3.66 tỷ đô la, giảm 45%{nl}về mặt giá trị so với năm ngoái. Xuất cảng thuỷ sản của Việt Nam trong{nl}7 tháng qua cũng giảm 5.2% về lượng và 7.8% về giá trị so với cùng kỳ{nl}năm ngoái.(SBTN){nl}{nl}