PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM: CHỈ CÓ LUẬT CHỨ KHÔNG THỰC THI

@ 21 August 2009 05:02 AM
{nl}
 
{nl}

Tin Hà Nội - Một nhóm nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Ðan Mạch và Ngân hàng {nl}Thế giới vừa công bố kết qủa cuộc khảo sát về tương quan giữa các quy định pháp {nl}luật của Việt Nam trong việc phòng chống tham nhũng với cơ chế thực hiện các qui {nl}định này. Theo bản báo cáo này thì khung pháp lý về việc phòng chống tham nhũng {nl}ở Việt Nam khá toàn diện, nhưng khả năng thực thi các quy định pháp luật về {nl}phòng chống tham nhũng thì được cho là không rõ ràng. Những nhận định vừa kể vốn {nl}đã từng được đại diện một số quốc gia và tổ chức quốc tế nêu ra trong vài tháng {nl}gần đây và cung cấp khá nhiều tin tức về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Theo {nl}phúc trình của nhóm nghiên cứu này, tham nhũng là một trong những thách thức {nl}nghiêm trọng nhất của Việt Nam, dù đây không phải là quốc gia duy nhất đối diện {nl}với thách thức này.
{nl}
 
{nl}
Năm 2005, Việt Nam ban hành Luật Phòng chống tham nhũng và sau khi tham {nl}khảo luật này, bản nghiên cứu cho rằng nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng {nl}thể hiện quyết tâm chống tham nhũng rất cao của Việt Nam. Thế nhưng sau khi xem {nl}xét các qui định pháp luật, các báo cáo của nhà nước, tin tức trên báo chí và {nl}thực hiện một số cuộc phỏng vấn với những cá nhân có liên quan, thì việc thực {nl}thi Luật Phòng chống tham nhũng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, vì các cơ {nl}quan hữu trách không đủ thẩm quyền, chưa kể các quy định pháp luật mâu thuẫn với {nl}nhau, đồng thời thiếu các hướng dẫn rõ ràng không khuyến khích, không giải {nl}trình, không có cơ quan kiểm tra và hệ thống giám sát độc lập. Những kết luận {nl}vừa kể từ kết quả khảo sát do nhóm nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Ðan Mạch và Ngân {nl}hàng Thế giới thực hiện, không khác lắm so với ý kiến của đại diện các quốc gia, {nl}tổ chức quốc tế từng nêu ra trong Hội nghị tư vấn giữa kỳ của nhóm tài trợ cho {nl}Việt Nam tổ chức hồi tháng 6 tại Ðắk Lắk và cho thấy những nỗ lực chống tham {nl}nhũng của Việt Nam chỉ mới thể hiện trên giấy, mà còn đang làm suy giảm niềm tin {nl}nơi dân chúng mà thôi.(SBTN)
{nl}{nl}