CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN BỐ DẠY VIỆT NGỮ Ở MỸ, CANADA VÀ ÐÃ HOÀN TẤT KHÓA TẬP HUẤN KHU 4 HÀ NỘI

@ 21 August 2009 05:04 AM
{nl}
{nl}{nl}
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đưa cán bộ sang {nl}Hoa Kỳ và Canada dạy tiếng Việt cho con em các cộng đồng người Việt hải ngoại. {nl}Một bản tin chính thức trên trang web Bộ Ngoaị Giao Cộng sản Việt Nam cho biết {nl}một khóa tập huấn cho giáo viên qua dạy học theo chương trình thử nghiệm này đã {nl}kết thúc tuần qua tại khu 4 Hà Nội. Bản tin trên trang web Bộ Ngoại Giao nói {nl}rằng chương trình dạy tiếng Việt trong các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là {nl}sẽ áp dụng từ bây giờ tới 2010, và tại 6 quốc gia trong đó có Mỹ và Canada. Bản {nl}tin từ Hà Nội nói bộ Ngoại Giao sẽ liên kết với Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo áp dụng {nl}một chương trình thử nghiệm dạy tiếng Việt trong các cộng đồng Việt Nam ở hải {nl}ngoại từ bây giờ cho đến năm 2010.
{nl}
 
{nl}
Chương trình này được phê chuẩn bởi Thứ trưởng Cộng sản Việt Nam Phạm Gia {nl}Khiêm, sẽ được thực hành tại Lào, Cam Bốt, Nga, Tiệp Khắc, Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại {nl}trong năm nay. Nổ lực thí nghiệm này sẽ phối hợp với dự án của Bộ Giáo Dục và {nl}Ðào Tạo để hổ trợ việc giảng dạy thường xuyên tiếng Việt bằng phương pháp mới {nl}cho Việt Kiều qua các tài liệu và phương pháp giảng dạy có sẵn. Dựa theo tin tức {nl}này, nhiều nơi đã báo động cho các Trung tâm Việt ngữ ở các nơi về việc cán bộ {nl}Cộng sản Việt Nam đã được huấn luyện có thể len lỏi vào những lớp Việt ngữ để {nl}hoạt động, mọi người cần phải đề phòng và cảnh giác trước sự kiện này.(SBTN)

{nl}{nl}