NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA CÁM ƠN CÁC THƯỢNG NGHỊ SĨ ÐÃ KÝ TÊN VÀO BỨC THƯ ÐÒI TRẢ TỰ DO CHO LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

@ 22 August 2009 05:57 AM

{nl}

 

Tin{nl}San Francisco - Trong một sinh hoạt đặc biệt vào trưa ngày hôm nay,{nl}cộng đồng người Việt tại miền Bắc California đã tập trung tại trước tòa{nl}thị chính thành phố San Francisco để cám ơn Thượng nghị sĩ Barbara{nl}Boxer và 36 Thượng nghị sĩ khác đã ký tên vào một bức thư chung đòi trả{nl}tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý và lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl}Nam đàn áp nhân quyền trong nước. Thông tín viên SB-TN tại San{nl}Francisco là Mỹ Lợi gởi về bản tường trình đặc biệt sau đây (video{nl}insert).{nl}{nl}