LÊ DŨNG ÐẾN HOUSTON CHUẨN BỊ MỞ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

@ 25 August 2009 04:34 AM
Tin Hà Nội - Báo chí Việt Nam hôm qua loan tin nguyên{nl}Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng{nl}sản Việt Nam là Lê Dũng, vừa được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự đại diện{nl}cho nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội tại tòa tổng lãnh sự sắp mở ở miền{nl}nam nước Mỹ. Nguồn tin cho biết Lê Dũng đã bay tới Houston để cùng với{nl}một nhóm công tác để chuẩn bị các thủ tục và điều kiện cần thiết tiến{nl}hành việc này. Bản tin cho biết ngay sau khi tới Houston, Lê Dũng đã có{nl}cuộc tiếp xúc đầu tiên với bà Betty McCutchan là đại diện Bộ Ngoại giao{nl}Mỹ tại Houston để thông báo về sự có mặt của đoàn công tác, và mong{nl}muốn nhận được sự hợp tác tốt giữa đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ với nhóm{nl}công tác trong việc chuẩn bị mở văn phòng cơ quan Tổng lãnh sự Việt Nam{nl}tại thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas.

Hà Nội nói rằng việc mở cơ{nl}quan Tổng lãnh sự Việt Nam tại Texas là bước tiến mới trong quan hệ{nl}giữa hai nước, góp phần đưa mối quan hệ song phương Việt Mỹ tiến xa{nl}hơn, và cho rằng sự có mặt của tòa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Texas{nl}sẽ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục{nl}giữa các đối tác Việt Nam với Mỹ nói chung và với tiểu bang Texas nói{nl}riêng.{nl}{nl}{nl}
 
Thế nhưng báo chí trong nước đã hoàn{nl}toàn dấu nhẹm những phản đối của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại tiểu{nl}bang này, đã từng thực hiện những cuộc biểu tình vĩ đại chống Thủ tướng{nl}Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng cũng như những phái đoàn Cộng sản{nl}đã từng đặt chân đến Houston trong thời gian trước đây. Hà Nội hiện có{nl}tòa đại sứ tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, cũng như tòa lãnh sự tại San{nl}Francisco tiểu bang California, là nơi có ít người Việt sinh sống.{nl}Houston là nơi có cộng đồng người Việt tỵ nạn đông thứ ba tại Hoa Kỳ,{nl}chỉ sau Orange County và San Jose, và vì thế việc Hà Nội mở tòa tổng{nl}lãnh sự ở đây được coi là một sự thách thức đối với người Việt tại hải{nl}ngoại. Chủ tịch cộng đồng người Việt tại Houston là Luật sư Hoàng Duy{nl}Hùng cho biết cộng đồng sẽ tiếp tục áp lực với chính quyền thành phố,{nl}và sẵn sàng biểu tình hàng ngày nếu tòa tổng lãnh sự của Cộng sản Việt{nl}Nam được thiết lập tại đây.(SBTN)
{nl}{nl}