HỘI DI SẢN CHÂU Á TRAO GIẢI XUẤT SẮC CHO 1 PHỤ NỮ VIỆT

@ 27 August 2009 04:38 PM

{nl}{nl}

{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}San Diego - Một phụ nữ gốc Việt đã được trao Giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc{nl}trong các Giải Thưởng Di Sản Châu Á Thường Niên Lần Thứ 6, lễ trao giải{nl}thực hiện vào cuối tháng 7 trên chiếc bảo tàng hàng không mẫu hạm USS{nl}Midway tại San Diego nhằm vinh danh những người Mỹ gốc Á Thái Bình{nl}Dương về những đóng góp của họ cho xã hội Hoa Kỳ. Giải thưởng AHA cho{nl}phép công chúng đề cử cá nhân hay tổ chức và mời gọi công chúng bỏ{nl}phiếu cho người thắng giải. Năm nay có 47,876 phiếu bầu để lưạ chọn{nl}người thắng giaỉ trong 14 lĩnh vực, từ giaó dục cho tới lãnh đaọ thanh{nl}niên.
 
Bà Kim Nguyễn Zastrow, chủ tịch hội{nl}ABAOC, một hội đoàn chuyên trợ giúp người gốc Châu Á tìm việc làm và ký{nl}hợp đồng, được loan báo là thắng giải thưởng AHA về Doanh Gia Xuất Sắc{nl}và là một trong 8 doanh gia xuất sắc trong vùng. Vì lý do sức khỏe, bà{nl}Kim Nguyễn không dự lễ trao giaỉ ở San Diego được, và chồng bà là ông{nl}Lyle Zastrow đã thay bà nhận giải. Bà Kim Nguyen Zastrow là sáng lập{nl}viên và là chủ tịch công ty VITESSE Recruiting trứơc đây cũng đã thắng{nl}nhiều giải thưởng doanh nghiệp, trong đó có Giải Thưởng Doanh Gia Xuất{nl}Sắc Năm 2007 của Hội Ðồng Các Chủ Tịch Doanh Nghiệp Quận Cam OCBC năm{nl}2007, giải nữ Doanh Gia Xuất Sắcọ trao bởi Hội National Association of{nl}Women Business Owners năm 2007 và nhiều giải khác.(SBTN)
{nl}{nl}