CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC ÐẠI HỘI ÐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 2011

@ 27 August 2009 04:45 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin Nha Trang - Báo chí trong nước loan tin ban tổ{nl}chức trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc hội nghị cán bộ toàn{nl}quốc nhằm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Ðảng bộ các{nl}cấp, tiến tới đại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 11 sẽ diễn ra vào tháng{nl}giêng năm 2011 sắp tới. Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức{nl}trung ương, cho biết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Ðảng{nl}khóa 10 đã quyết định tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của{nl}Ðảng, trong lúc đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp những suy thoái nặng nề{nl}và bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi những áp lực từ phía Trung cộng.{nl}Sự bất mãn của dân chúng đã làm cho con số đảng viên sụt giảm đáng kể,{nl}và vì thế Chính Trị Bộ của đảng đã ban hành chỉ thị cho các đảng bộ{nl}phải thực hiện 4 yêu cầu gồm công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội{nl}Ðảng bộ các cấp phải trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh{nl}đạo, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương.
 
Ðiều{nl}này cho thấy tình trạng thoái hóa trong số những cán bộ đảng, nên Hà{nl}Nội đã phải ra lệnh cho những đảng viên phải tập trung vào những vấn đề{nl}lớn, quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài, rút ra được{nl}những bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để tìm cách giải quyết. Người{nl}ta cũng tin rằng trong kỳ đại hội này sẽ có một số thay đổi về nhân sự,{nl}trong đó việc Tổng bí thư đảng là Nông Ðức Mạnh có giữ được chức hay{nl}không cũng đang là đề tài bàn tán, và chắc chắn sẽ có nhiều vụ đấu đá{nl}nhau từ nay đến ngày đại hội đảng để tranh giành quyền lực trong giới{nl}lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}