HÀNG TRĂM TĂNG NI TU VIỆN BÁT NHÃ VẪN CHƯA BIẾT TƯƠNG LAI NHƯ THẾ NÀO

@ 28 August 2009 12:53 AM
{nl}
Tin Lâm Ðồng - Theo lệnh của nhà cầm quyền Cộng sản{nl}Việt Nam đưa ra hồi trong tháng, chỉ còn đúng một tuần nữa, vào ngày 2{nl}tháng 9 tới đây, gần 400 tăng ni theo Pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát{nl}Nhã tỉnh Lâm Ðồng phải rời khỏi nơi này. Tình hình tại Tu viện Bát Nhã{nl}thu hút chú ý của giới quan tâm kể từ hồi tháng 6 vừa qua khi mà một số{nl}người xông vào tu viện đập pháp đòi đuổi các tăng ni ở đó đi. Tin cho{nl}biết sự việc xảy ra có chứng kiến của công an địa phương lực lượng giữ{nl}gìn trật tự an ninh của chính quyền lại không can thiệp. Sau đó cả khu{nl}vực tu viện bị cắt điện, cắt nước từ đó cho đến nay, tuy nhiên các tăng{nl}sinh, giáo thọ tại Thiền viện Bát Nhã, vẫn duy trì sinh hoạt và chờ đợi{nl}phương thức giải quyết hợp lý. Vào sáng ngày hôm nay các tăng sinh ở{nl}đây cho biết họ vẫn không có điện và nước cũng gặp khó khăn. Phía Giáo{nl}hội Phật giáo Việt Nam từ cấp trung ương và tỉnh Lâm Ðồng cũng có những{nl}bàn bạc để giải quyết vấn đề của gần 400 tăng sinh tại Tu Viện Bát Nhã.{nl}Một viên chức phụ trách Phật giáo thuộc Ban Tôn Giáo nhà nước cho biết{nl}đoàn đại diện của Phật giáo quốc doanh có lên làm việc với Ban Trị sự{nl}Tỉnh Lâm Ðồng và có đến làm việc trực tiếp với nhóm tăng ni thuộc tu{nl}viện Bát Nhã và nhóm người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát{nl}Nhã.
 
Theo{nl}đề nghị của phía giáo hội Phật giáo Việt Nam là tôn trọng việc tu hành{nl}của những người đang tu tại Tu viện Bát Nhã trong mùa An cư cho nên đại{nl}diện của Phật giáo Việt Nam đề nghị là nên để họ tiếp tục tu cho mãn{nl}mùa này. Do có sự không bảo lãnh của thượng tọa Thích Ðức Nghi trụ trì{nl}Tu viện Bát Nhã, nên việc ở lại Tu viện Bát Nhã của nhóm tu theo pháp{nl}môn Làng Mai bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cho là không thuận lợi. Ðối{nl}với biện pháp mà nhà nước đưa ra, thày Thích Pháp Hội hiện ở Bát Nhã{nl}thì nói lên cương quyết của những tăng sinh, giáo thọ đang ở Lâm Ðồng{nl}và cho biết họ xem đây như là nhà của mình, họ đã tu học ở đây mấy năm{nl}qua, đã được giấy phép tu học mà làm như vậy là bất công quá. Bây giờ{nl}dựa trên những lý do không thực tế và họ sẽ không chấp nhận điều này.{nl}Vừa qua nhiều báo nước ngoài có bài về tình hình tại Tu viện Bát Nhã ở{nl}Lâm Ðồng, đưa ra nhận định là biện pháp truy bức, buộc chừng 400 tu{nl}sinh theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi đó có thể do thiền sư Thích{nl}Nhất Hạnh từng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bãi bỏ Ban Tôn{nl}giáo nhà cầm quyền cũng như công an tôn giáo, cũng như công khai lên{nl}tiếng ủng hộ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và kêu gọi Hà Nội cần mở rộng quyền tự{nl}do tôn giáo ở Việt Nam. Những người quan tâm đang chờ đến ngày 2 tháng{nl}9 tới đây để xem điều gì sẽ xảy ra khi mà những tăng sinh xuất gia tại{nl}đó đều mong muốn tu tập tạ{nl}{nl}