TĂNG THÂN LÀNG MAI ÐƯỢC Ở LẠI CHÙA BÁT NHÃ

@ 2 September 2009 09:14 PM

Tin{nl}Lâm Ðồng - Ngày mai là ngày 2 tháng 9, là hạn chót mà nhà nước Cộng sản{nl}Việt Nam đưa ra cho các tăng thân Làng Mai ở chùa Bát Nhã Lâm Ðồng phải{nl}rời khỏi nơi này, nhưng tin giờ chót cho biết có thể Giáo hội Phật giáo{nl}tỉnh Lâm Ðồng sẽ xin bảo lãnh cho các tăng thân tại tu viện Bát Nhã{nl}được ở lại, cho dù nhà nước trước đó thông báo những người này không{nl}thể tiếp tục tu tại đây vì giảng đạo không có phép. Tuy nhiên gần đây{nl}Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Ðồng đã đề xuất lên Giáo hội Phật giáo{nl}Trung ương bảo lãnh cho các tu sinh được tiếp tục ở lại tu học. Nguồn{nl}tin từ Làng Mai, Pháp quốc, xác nhận đã có bức công văn đề nghị như{nl}vậy, nhưng quyết định cuối cùng hiện còn chưa rõ. Nguồn tin này nói{nl}tình hình dường như không có gì biến động và hy vọng sẽ được giải quyết{nl}ổn thỏa.
 
Trong khi đó một trong các tu sinh tại{nl}chùa Bát Nhã khi được liên lạc nói mọi việc đều bình thường, chưa thấy{nl}có thông báo gì về việc rút đi, và ngày mai ở đây sẽ có lễ Vu Lan như{nl}thường. Ðược biết đơn xin bảo lãnh cho tăng thân Làng Mai được đưa ra{nl}sau cuộc họp ngày 13 tháng 8 của ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm{nl}Ðồng. Gần 400 tu sinh đang học tập trong Tu viện Bát Nhã thì bị Thượng{nl}tọa chủ trì ở đây đòi họ phải ra đi. Thượng Tọa Thích Ðức Nghi, viện{nl}chủ tu viện Bát Nhã, trước đây đã mời tăng thân Làng Mai về dạy đạo{nl}pháp cho hàng trăm chủng sinh, nhưng quan hệ hai bên đã bị xấu đi trầm{nl}trọng. Ðược biết từ năm ngoái Thượng tọa Ðức Nghi đã tuyên bố ngừng bảo{nl}lãnh tạm trú cho 379 tu sinh.
 
Ðến ngày 8 tháng{nl}8, công an địa phương ra công văn trục xuất những tu sinh này khỏi tu{nl}viện vì không còn có sự bảo lãnh cư trú. Việc trục xuất bị cho là khó{nl}thực hiện vì con số tăng thân quá lớn, đa số lại mang quốc tịch Việt{nl}Nam. Căng thẳng tại tu viện Bát Nhã bùng lên vào cuối tháng Sáu vừa{nl}qua, khi một nhóm người tới đập phá và đe dọa các tu sĩ Làng Mai.(SBTN)
{nl}{nl}