GIỚI TRẺ VIỆT NAM KHÔNG CÒN THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH

@ 2 September 2009 09:18 PM
Tin Saigon - Trong một bản tường trình từ Việt Nam,{nl}một ký giả của Ðức đã viết về giới trẻ ngày nay và cho rằng dù nhà nước{nl}Cộng sản Việt Nam vẫn liên tục tuyên truyền ca ngợi lãnh tụ của họ là{nl}Hồ Chí Minh nhân ngày kỷ niệm 40 năm cái chết của nhân vật này, nhưng{nl}chẳng còn ai nghe và nhất là giới trẻ ở Việt Nam lại hoàn toàn thờ ơ{nl}trước những huyền thoại mà đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra trong thời{nl}gian qua. Bài viết trích lời một cán bộ Cộng sản cũng tuyên bố rằng{nl}ngay cả những cán bộ trong đảng có thể vẫn phải học hỏi lời của họ Hồ{nl}mỗi ngày mỗi tuần, nhưng nay họ không còn tin vào những gì mà đảng nói{nl}như trước đây nữa.{nl}{nl}{nl}
 
Ký giả này đã phỏng vấn một{nl}thanh niên 19 tuổi tên Trần Hồng Lĩnh là sinh viên đại học, người này{nl}cho biết đây chỉ là một phong trào do đảng Cộng sản dựng nên, nhưng{nl}không ai có thì giờ để nghe theo. Một người khác tên Nguyễn Thanh Lâm{nl}20 tuổi nói ngày nào tivi và đài phát thanh cũng ra rả về Hồ Chí Minh,{nl}nhưng ai nghe cũng bỏ tai này qua tai kia. Một chủ nhân của một cửa{nl}tiệm ở Saigon thì cho biết nay có rất nhiều những ý kiến trái ngược về{nl}họ Hồ, và những nghi ngờ này càng ngày càng tăng chứ không giảm. Một{nl}thiếu nữ 28 tuổi nói 51% dân số Việt Nam ngày nay là những người trẻ{nl}lớn lên sau khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1975, và họ được hưởng{nl}những tiện ích về kinh tế trong thời đại đổi mới, nên ý kiến của họ{nl}cũng trái ngược hẳn về những gì mà Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt{nl}Nam đưa ra trước đây về chủ nghĩa Cộng sản và những tư tưởng mà họ cho{nl}rằng đã quá lỗi thời.
 
Một người khác là một{nl}sinh viên 21 tuổi thì nói lịch sử ngày xưa bị dấu kín, nay thì người ta{nl}tìm hiểu ra những sự thật về Hồ Chí Minh và thấy rằng đảng Cộng sản{nl}cũng như họ Hồ có nhiều sai trái chứ không phải là thần thánh và hoàn{nl}toàn đúng như trước đây. Ngay cả một người trong lúc đang viếng thăm{nl}xác họ Hồ trong lăng Ba Ðình, cô giáo Nguyễn Thị Thủy Tiên 28 tuổi và{nl}bà cụ tên Phạm Thị Xuân 64 tuổi, nói khi nhìn thấy xác chết này, họ cảm{nl}thấy rằng đây là một cái xác không thật, và đảng Cộng sản chỉ muốn lưu{nl}giữ cái xác này chỉ vì lý do tuyên truyền mà thôi.(SBTN)
{nl}{nl}