CỘNG ÐỒNG VIỆT NAM BẮC CALI THÁO GỠ CỜ MÁU TẠI TÒA THỊ CHÍNH SAN FRANCISCO

@ 4 September 2009 04:35 AM
{nl}{nl}
Tin San Francisco - Vào ngày hôm qua sau khi biết{nl}được tin tòa tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại San Francisco đã vận{nl}động thành phố này là thành phố chị em với Hà Nội, treo cờ máu của Cộng{nl}sản Việt Nam nhân ngày 2 tháng 9 mà Hà Nội chọn làm ngày Quốc Khánh,{nl}ngay lập tức các hội đoàn đoàn thể người Việt tại San Francisco đã đến{nl}tận tòa Thị Chính để trao kháng thư phản đối lá cờ máu này. Thông tín{nl}viên SB-TN vùng vịnh là Mỹ Lợi gởi về bản tường trình đặc biệt sau đây{nl}(video insert sbtn.net).
{nl}{nl}