TIẾN SĨ NGUYỄN THANH GIANG LÊN TIẾNG VỀ VỤ BẮT BLOGGER

@ 5 September 2009 03:23 PM
Tin{nl}Hà Nội - Hôm nay nhật báo Người Việt đã thực hiện một cuộc phỏng vấn{nl}Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl}Nam ra lệnh bắt giữ một loạt các blogger và nhà báo, mà ông cho rằng{nl}đây là một chính sách tàn bạo đối xử với trí thức khi tấn công vào{nl}những người làm báo, bắt hàng loạt những người blogger và nhà báo, mà{nl}ông gọi là một thái độ quẫn trí, điên loạn của nhà cầm quyền Cộng sản{nl}Việt Nam. Ông nói đây là dấu hiệu cùng tắc biến rồi, nếu họ không tỉnh{nl}ngộ mà chạy theo một đường lối nào đấy của một thế lực nào đấy thì tình{nl}hình đã tới chỗ tận cùng.
 
Khi được hỏi có{nl}phải hành động bắt bớ vừa xảy ra là do một số ủy viên mới trong Bộ{nl}Chính Trị chủ trương, thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói ông không nghĩ{nl}rằng đây là đường lối của Tô Huy Rứa, mà có thể là sự điều hành giật{nl}dây của một thế lực bên ngoài nào đó mà nó đang cố gắng phá cho xã hội{nl}Việt Nam tan rữa ra. Và thế lực này gây hằn thù khích động để Việt Nam{nl}tiếp tục chống lại cả thế giới, đặc biệt là chống Mỹ, để rồi không còn{nl}đường nào khác là phải chui vào bàn tay của nó, mà ông nói rõ ra đó là{nl}Trung cộng. Ông cho biết Chính nhiều đảng viên còn tin vào đảng Cộng{nl}Sản nói với ông rằng, nếu phải cầm súng chống Trung Cộng thì họ sẵn{nl}sàng. Cho nên, các lãnh tụ đảng Cộng Sản vì một lý do nào đó, hoặc bị{nl}dụ dỗ, bị mua chuộc, bị mắc mưu, bị ăn phải bả, hoặc đã nhận tiền để{nl}trở thành đồ đệ của Trung Cộng, thì họ rõ ràng đã trở thành kẻ thù của{nl}nhân dân mà thôi.(SBTN)
{nl}{nl}