HOUSTON CŨNG THÔNG BÁO NGÀY BIỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG PHẢN ÐỐI THÀNH LẬP TÒA TỔNG LÃNH SỰ CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO CHỦ NHẬT 20 THÁNG 9

@ 7 September 2009 04:26 PM
 Tin Houston - Trong khi đó tại thành phố Houston{nl}Texas, Luật sư Hoàng Duy Hùng là Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia{nl}Houston & Phụ Cận vừa cho phổ biến một thông cáo báo chí xác định{nl}ngày Biểu Dương Lực Lượng 20 tháng 9 sắp tới tại Hong Kong City Mall do{nl}Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tòa Lãnh Sự Cộng Sản Tại Houston đứng ra thực{nl}hiện. Lá thơ viết rằng vừa qua bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam công bố{nl}cựu phát ngôn viên Lê Dũng là Tổng Lãnh Sự đầu tiên tại Houston. Sau đó{nl}Lê Dũng đến Houston gặp gỡ bà Betty McCutchan, nhân viên Bộ Ngoại Giao{nl}Hoa Kỳ ở Houston, để tìm địa điểm thích hợp thành lập Tòa Tổng Lãnh Sự{nl}trong tháng 9. {nl}{nl}{nl}
 
Cộng Ðồng tìm hiểu và được{nl}biết có 3 địa điểm mà Cộng sản Việt Nam dự tính mở tòa Tổng Lãnh Sự.{nl}Nhiều dư luận cho biết Bộ Ngoại Giao Hà Nội đã cử nhiều nhân viên cao{nl}cấp đến Houston, và dự trù đích thân Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là{nl}Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến Houston khai mạc Tòa Tổng Lãnh Sự vào vào ngày{nl}22 hoặc 23 tháng này. Tin tức địa điểm tòa Tổng Lãnh Sự và ngày giờ{nl}khánh thành bị dấu nhẹm, cho thấy đây là một chế độ chỉ biết đàn áp dân{nl}chúng thế cô ở trong nước nhưng lại quỵ luỵ với Trung Cộng và sợ sức{nl}mạnh của quần chúng ở hải ngoại.
 
Rõ ràng đây{nl}không phải là một chế độ Bởi Dân, Do Dân và Vì Dân, mà là một tập hợp{nl}của một tập đảng điêu ngoa bán nước hại dân, đày đọa dân tộc Việt, bắt{nl}bớ giam cầm những nhà đấu tranh cho dân chủ yêu nước đấu tranh bảo toàn{nl}lãnh thổ truớc sự lấn đất giành biểu của Trung Cộng, Cộng Ðồng Người{nl}Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận họp khẩn cấp vào tối vừa qua và{nl}quyết định tổ chức Ngày Biểu Dương Lực Lượng. phản đối thành lập Tòa{nl}Tổng Lãnh Sự Cộng sản Việt Nam vào Chủ Nhật 20 tháng 9 tại Hong Kong{nl}City Mall, và trân trọng kính mời tất cả các Cộng Ðồng Người Việt Quốc{nl}Gia trên thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ và nhất là các Cộng Ðồng tại{nl}Texas và Louisiana, ra văn thư hỗ trợ cho Cộng Ðồng Houston và gởi{nl}người về tham dự ngày Biểu Dương Lực Lượng, đặc biệt là tham dự cuộc{nl}biểu tình ngay chính ngày khánh thành Tòa Tổng Lãnh Sự của Hà{nl}Nội.(SBTN)
{nl}{nl}