Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng đã qua đời lúc 02g sáng ngày 07-09-2009

@ 7 September 2009 04:41 PM
{nl}

CÁO PHÓ


Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh
Tòa Tổng Giám mục Hà nội đau buồn báo tin

Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng
nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà nội
đã qua đời lúc 02g sáng ngày 07-09-2009 tại bệnh viện Việt Ðức
Hưởng thọ 92 tuổi.

Hình ảnh làm phép xác và cầu nguyện cho Ðức cố GM Phaolô

Thánh lễ Ðưa Chân sẽ được cử hành vào lúc 09g sáng ngày 07-09-2009 tại
Nhà thờ Chính tòa Hà nội.
Thánh lễ Phát Tang sẽ được cử hành vào lúc 15g chiều ngày 07-09-2009
tại Nhà thờ Thành phố Nam định.
Các nhà thờ trong Giáo phận đồng lọat đổ chuông sầu lúc 15g chiều ngày
07-09-2009.
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 15g chiều ngày 09-09-2009 tại Nhà
thờ Thành phố Nam định.

Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ðức cha Phaolô sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Kính báo