Linh mục Nguyễn Văn Khải: Lời giả trá đầy báo chí, TV...

@ 7 September 2009 05:42 PM
Bài giảng của linh mục Nguyễn Văn Khải (từ Dòng Chúa Cứu Thế - Hà Nội){nl}ngày 6 tháng Chín-2009 vừa qua, nhắc đến sự việc Chúa GiêXu làm phép lạ{nl}chữa bệnh câm điếc và chỉ trích những ai không câm điếc nhưng không dám{nl}tuyên xưng đức tin, không dám nói sự thật, không dám bênh vực công{nl}lý,...
{nl}
{nl}Bấm vào hàng sau đây để nghe trọn bài giảng:
{nl}http://audio.freevietnews.com/060909khai.m3u
{nl}
{nl}right click/Save Target As... to download:
{nl}http://audio.freevietnews.com/060909khai.mp3
{nl}{nl}
(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=5116)

{nl}{nl}