CỰU ÐẠI TÁ HOÀNG ÐẠO THẾ KIỆT TỪ TRẦN

@ 11 September 2009 05:39 AM
Tin Orange County - Tin từ gia đình cho biết cựu Ðại{nl}tá Hoàng Ðạo Thế Kiệt đã từ trần lúc 1:37 chiều ngày hôm qua tại một{nl}bệnh viện Quân Cam, hưởng thọ 79 tuổi. Ðược biết cựu Ðại tá Hoàng Ðạo{nl}Thế Kiệt có pháp danh là Thiền Năng, là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1{nl}Nam Ðịnh, Nguyên Cục Trưởng Cục Chính Huấn Quân Lực VNCH và từng được{nl}ban thưởng Ðệ Ngũ Ðẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ông còn là một nhà hoạt{nl}động tích cực trong cộng đồng ở Quận Cam, nêu cao lý tưởng dân chủ tự{nl}do không mệt mỏi.
 
Nguồn tin cho biết một Ban{nl}Tang Lễ vừa được thành lập, trong đó gồm các tổ chức như: Lằn Ranh Quốc{nl}Cộng và Khối Lập Trường Chung, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Tri Việt Nam{nl}Nam California, Ðại gia đình Cục Chính Huấn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,{nl}Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1 Nam Ðịnh, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt{nl}Quốc Dân Ðảng. Hiện linh cữu quàn tại Pacific View Memorial Park tại{nl}Corona Del Mar. Chương trình được cho biết là lễ phát tang và phủ cờ sẽ{nl}diễn ra vào ngày chủ nhật 13 tháng 9, sau đó thăm viếng trong ngày, lễ{nl}di quan và an táng sẽ được cử hành ngày hôm sau 14 tháng 9 tại Nghĩa{nl}Trang của nhà quàn.(SBTN)
{nl}{nl}