KIỂM TRA THI HÀI HỒ CHÍ MINH

@ 11 September 2009 05:46 AM
Tin Hà Nội - Như tin SB-TN đã loan, nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam đã chính thức cho đóng lăng Hồ Chí Minh ở Ba Ðình để{nl}tổ chức kiểm tra thi hài của họ Hồ, và thành lập một Hội đồng khoa học{nl}gồm cả những chuyên gia về xác ướp từ Nga sang Việt Nam để thẩm định{nl}lại xác ướp khô của họ Hồ đã trải qua 40 năm bị đặt tại đây. Tin cho{nl}biết 6 khoa học gia của Liên bang Nga được mời sang Việt Nam kể cả Viện{nl}sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên bang Nga Valery Alexeyevich Bykov dẫn đầu.{nl}Ông này là người từng đứng đầu trong số những khoa học gia người Nga{nl}bảo dưỡng thi hài của Lenin ở Nga.
 
Tin cho{nl}biết thường cứ 18 tháng, xác ướp họ Hồ phải được ngâm hóa chất trong{nl}vòng 30 ngày, tẩy các vết mốc trên da và thay quần áo. Công việc này{nl}tốn kém hàng triệu đô-la mỗi năm, nhưng ở Việt Nam thì việc này bị dấu{nl}kín và nhiều người cho rằng xác họ Hồ trong lăng Ba Ðình chỉ là một xác{nl}giả. Riêng tại Nga thì sau khi trở thành một quốc gia dân chủ, đa số{nl}người Nga cho rằng nên bỏ xác ướp Lenin đi, chỉ có 15% nói nên để yên{nl}Lenin trong lăng. Tại Việt Nam Hà Nội không dám thực hiện cuộc trưng{nl}cầu dân ý, chứ nếu có hỏi thì chắc chắn 99% người Việt muốn bỏ xác Hồ{nl}Chí Minh đi, vì huyền thoại này đã sụp đổ và người ta đã biết rõ bộ mặt{nl}thật của họ Hồ như thế nào.(SBTN)
{nl}{nl}