Thông báo về kỳ nghỉ tĩnh dưỡng của Ðức Tổng giám mục Hà Nội

@ 13 September 2009 11:55 PM
{nl} {nl}
{nl} Tòa tổng giám mục Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2009

Kính gửi Quý cha, Quý Nam Nữ Tu sĩ nam nữ cùng tất cả anh chị em,

Trong những ngày vừa qua, Giáo tỉnh Hà Nội liên tiếp có những ngày lễ trọng đại:

Ngày 8/9/2009: Tấn phong Giám Mục tại Phát Diệm
Ngày 9/9/2009: Thánh lễ Tạ ơn, khởi đầu sứ vụ Mục tử của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ tại Thái Bình
Cùng ngày 9/9/2009: Thánh lễ An táng Ðức Cha Phaolô Lê Ðắc Trọng, nguyên Giám Mục Phụ Tá Hà Nội.

Sau{nl}những ngày lễ lớn, Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội đã đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng{nl}tại Nhà Dòng Châu Sơn, Phát Diệm. Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội báo tin để{nl}Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu sĩ, cùng anh chị em Giáo hữu hiệp ý cầu nguyện{nl}cho ngài.

Chánh văn phòng
Tòa tổng giám mục Hà Nội
{nl}
{nl}
{nl} LM Gioan Lê Trọng Cung{nl}
{nl}{nl}