BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT VẪN ÐI SAU CÁC QUỐC GIA KHÁC ÐẾN 10 NĂM

@ 18 September 2009 04:18 AM
Tin{nl}Hà Nội - Sau hai cơn bão số 7 và số 8 vừa tràn qua miền bắc Việt Nam,{nl}với cơn bão số 9 đang kéo tới, những người theo dõi các công tác Dự báo{nl}thời tiết ở Việt Nam vẫn cho rằng đến nay Việt Nam vẫn thua xa các nước{nl}trong vùng đến 10 năm, và những dự báo sai đã tạo ra những thiệt hại{nl}quá lớn về con người và tài sản vào mỗi mùa bão lụt hằng năm. Nhiều tổ{nl}chức thế giới đã tìm cách giúp đỡ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để{nl}sửa chữa lại việc này, nhưng bao nhiêu tiền đổ vào trung tâm dự báo Khí{nl}tượng vẫn không đem lại kết quả tốt hơn, vì tiền thì biến mất mà máy{nl}móc thì vẫn cũ kỹ, nhân viên thì không được huấn luyện đầy đủ và không{nl}có khả năng, và mức độ thiệt hại về người và tài sản sau mỗi mùa bão{nl}vẫn rất cao. Do đặc điểm về vị trí địa lý, Việt Nam thường phải gánh{nl}chịu những tác động trực tiếp của các trận bão trong khu vực. {nl}{nl}{nl}
 
Thống{nl}kê của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết trong{nl}10 năm gần đây, Việt Nam có khoảng 7500 người chết và mất tích do thiên{nl}tai, gây thiệt hại tài sản lên đến khoảng 1.5% GDP. Do vậy, Việt Nam bị{nl}xếp vào danh sách 10 quốc gia đứng đầu thế giới về mức độ thiên tai bão{nl}lụt. Trước tình hình diễn biến phức tạp của khí hậu hiện nay, công tác{nl}Dự báo thời tiết lại càng có vai trò quan trọng hơn trong việc hạn chế,{nl}giảm nhẹ những mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra. Nếu đem so sánh{nl}mức độ thiệt hại về người trong những năm gần đây, con số người chết,{nl}bị thương và mất tích do bão lụt không những không giảm mà còn có chiều{nl}hướng tăng lên.
 
Thống kê cho thấy số người{nl}chết năm 2006 là 339 người, năm 2007 là 462 người và năm 2008 là 474{nl}người. Hiện nay dự báo thời tiết tại Việt Nam chỉ có thể dự báo mưa bão{nl}trước 6 tiếng đồng hồ cho người dân tại Việt Nam, trong khi những quốc{nl}gia khác đã có thể dự báo trước 48 hoặc 60 tiếng đồng hồ và rất chính{nl}xác. Riêng về động đất, trong thời gian qua những vụ động đất xảy ra{nl}tại Hà Nội và Saigon, mà sau khi động đất xong báo chí và các đài{nl}truyền thanh loan tin, thì cơ quan dự báo khí tượng mới biết nhờ đọc{nl}báo.(SBTN) {nl}{nl}