HOA KỲ GIÚP VIỆT NAM PHÒNG CHỐNG CÁC ÐẠI DỊCH

@ 19 September 2009 11:19 PM
Tin{nl}Hà Nội - Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm cho các hoạt động{nl}phòng chống đại dịch ở Việt Nam thông qua một dự án có kinh phí 450,000{nl}đô-la để tăng cường vai trò của xã hội dân sự trong việc đối phó với{nl}cúm H1N1 và những mối đe dọa khác. Theo thông cáo báo chí do Tòa đại sứ{nl}Hoa Kỳ tại Hà Nội phổ biến ngày hôm qua, với sự tài trợ của Cơ quan{nl}Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Hội Hồng Thập Tự Việt Nam sẽ soạn thảo{nl}một kế hoạch đối phó có tính nhân đạo khi xảy ra đại dịch cúm và huấn{nl}luyện cho các tổ chức thuộc xã hội dân sự đang hoạt động ở Việt Nam. Dự{nl}án của USAID ố được tiến hành trong 1 năm, sẽ tăng cường khả năng của{nl}Việt Nam trong các lãnh vực chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm và{nl}sinh kế khi xảy ra đại dịch cúm.
 
Trọng tâm{nl}của dự án này hình thành một cơ chế điều phối có hiệu quả giữa các cơ{nl}quan của nhà nước và của Liên hiệp quốc, các đoàn thể quần chúng và các{nl}tổ chức phi chính phủ. Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak cho{nl}biết chính phủ Mỹ cảm thấy hãnh diện về việc có thể cung cấp hỗ trợ cho{nl}chính phủ Việt Nam trong những nỗ lực đã đạt được thành quả tốt, và nói{nl}thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp để duy trì sự cảnh giác đối với{nl}cúm gà và đại dịch cúm trong lúc Việt Nam đối phó với đại dịch cúm{nl}H1N1. Thông cáo của sứ quán Mỹ cho biết từ năm 2005 tới nay Hoa Kỳ đã{nl}cung cấp hơn 33 triệu rưỡi đô-la để hỗ trợ cho các chương trình chống{nl}cúm gà và đại dịch cúm ở Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}