BÁO TRUNG CỘNG ÐĂNG BÀI NÓI VIỆT NAM PHẢI THỰC SỰ NHỚ ƠN MÔ HÌNH TRUNG CỘNG

@ 20 September 2009 12:52 AM
Tin{nl}Bắc Kinh - Nhật báo Người Việt hôm nay chạy một bản tin liên quan đến{nl}tờ Nhân Dân Nhật Báo của Bắc Kinh đăng một bài nhận định trên trang báo{nl}điện tử, nói Việt Nam bắt chước 100% mô hình của Trung Cộng, và Việt{nl}Nam cần thực sự nhớ ơn quốc gia đàn anh này. Tờ Nhân Dân Nhật Báo là cơ{nl}quan ngôn luận chính thức của Ðảng Cộng Sản Trung Cộng mở đầu rằng mô{nl}hình Trung Cộng là độc nhất vô nhị. Trong nhiều năm qua, mô hình này{nl}được xem là đề tài nóng, và mặc dầu chưa ai có định nghĩa rõ ràng thế{nl}nào là mô hình Trung Cộng, nhìn chung, mô hình này liên hệ đến sự phát{nl}triển được xây dựng trên điều kiện cụ thể của quốc gia, gắn liền với hệ{nl}thống Xã Hội Chủ Nghĩa, hấp thu vốn và kinh nghiệm các quốc gia Tây{nl}Phương, mở cửa ra thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích{nl}doanh nghiệp tư nhưng vẫn giữ vững chủ trương của đảng Cộng sản. Bài{nl}viết kể ra có ba nước bắt chước Trung Cộng là Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn.{nl}Bài viết cũng nói rõ Cuba và Bắc Hàn chỉ bắt chước một phần, còn Cộng{nl}sản Việt Nam thì bắt chước 100% từ năm 1986.

 

Nhân{nl}Dân Nhật Báo còn viết: Một học giả kỳ cựu về nghiên cứu Trung Cộng của{nl}Việt Nam nói với báo chí Hồng Kong năm 1997 rằng bà ta được yêu cầu{nl}nghiên cứu tất cả mọi bước cải cách và mở cửa của Trung Cộng, rồi báo{nl}cáo lại cho Ủy Ban Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Báo cáo này đóng{nl}vai trò kim chỉ nam cho quyết định của Hà Nội vào năm 1986. Việt Nam{nl}không chỉ học kinh nghiệm cải cách của Trung Cộng, mà còn học cả lý{nl}thuyết xây dựng Ðảng, lý thuyết cùng kinh nghiệm chống tham nhũng của{nl}Ðảng Cộng Sản Trung Cộng.

 

Bài{nl}báo cũng nói là chính Ðào Duy Quát, tổng biên tập báo Ðiện Tử Ðảng Cộng{nl}Sản Việt Nam, gần đây tự có kết luận về kinh nghiệm mở cửa của Trung{nl}Cộng, và kết luận rằng Việt Nam cần phải thực sự nhớ ơn mô hình Trung{nl}Cộng, nhờ mô hình này mà Việt Nam có sự phát triển kinh tế nhanh và nền{nl}chính trị thì ổn định. Ðiều này cũng cho thấy sự thần phục của Cộng sản{nl}Việt Nam đối với quan thày Trung cộng là rõ rệt, và cũng giải thích{nl}được sự khiếp nhược của những cán bộ Cộng sản Việt Nam trước những lấn{nl}luớt của Trung cộng trong thời gian qua.(SBTN) {nl}{nl}