Một tượng đài Ðức Mẹ ở Quảng Bình sắp bị chính quyền địa phương cưỡng chế tháo dỡ

@ 23 September 2009 04:49 AM
Một tượng đài Ðức Mẹ ở Quảng Bình sắp bị chính quyền địa phương cưỡng chế tháo dỡ (đọc tiếp){nl}{nl}