2 TĂNG SĨ BÁT NHÃ BỊ TỊCH THU GIẤY TỜ, CỘNG SẢN VIỆT NAM MỞ ÐỢT TẤN CÔNG MỚI VÀO BÁT NHÃ

@ 24 September 2009 05:30 AM
Tin Lâm Ðồng - Sau một thời gian lắng xuống để cho{nl}400 tăng ni thuộc hệ phái Làng Mai của Thiền Sư Nhất Hạnh yên thân an{nl}cư tại Tu Viện Bát Nhã thuộc tỉnh Lâm Ðồng, mấy ngày nay tình hình đã{nl}bất an trở lại. Ðài VOA, đài Á Châu Tự Do và trang mạng Phù Sa hôm qua{nl}đều đưa tin về những biến động trở lại tại Tu Viện Bát Nhã. Ðài VOA{nl}trích dẫn một bản tin của hãng thông tấn AP thuật lại lời của Thầy Pháp{nl}Từ hiện ở tại Tu Viện Bát Nhã cho biết rằng nhiều người đứng bên ngoài{nl}Tu Viện đã tỏ thái độ và lời lẽ giận dữ đối với chư tăng ni Làng Mai.{nl}Thầy Pháp Từ kể rằng có khoảng 20 người mang theo dao, rựa, côn vào Tu{nl}Viện để buộc quý thầy phải rời khỏi Bát Nhã. Bản tin của Ðài VOA cho{nl}biết trước đó vài ngày, cũng toán người này đã kéo đến đập vỡ cửa kiếng{nl}của thiền viện. Trong khi đó đài Á Châu Tự Do cho biết một tăng sĩ đang{nl}tu học trong thiền đừơng Bát Nhã, thầy Pháp Sĩ đã tiết lộ trong hai{nl}ngày qua nhiều ngừơi lạ mặt không rõ ở nơi nào đã kéo đến chửi bới và{nl}tấn công.{nl}{nl}{nl}
 
Trang mạng Phù Sa thì đăng tin Công{nl}an vào khám xét Bát Nhã và tịch thu giấy tờ chứng minh nhân dân của một{nl}số quý thầy trong đó có Thầy Pháp Vinh và Pháp Bối. Bản tin Phù Sa nói{nl}sau cuộc kiểm soát với sự liên kết đồng bộ giữa Công an và đám người lạ{nl}mặt cùng sư chú Ðồng Thanh, Công an đã thu giữ giấy chứng minh nhân dân{nl}của một số thầy. Công an ra về vào lúc 10 giờ rưỡi đêm, thu giữ giấy tờ{nl}của thầy Pháp Vinh và sư chú Pháp Bối và bắt phải có mặt tại văn phòng{nl}Xã vào sáng hôm sau để làm việc.
 
Một nguồn tin{nl}cho biết một người Phật tử lâu nay thường vận động hàng xóm cúng trái{nl}cây rau quả cho Tu Viện Bát Nhã tên là Khanh đã bị 2 người phụ nữ đến{nl}chỗ cô Khanh đang bán trái cây, và dùng trái sầu riêng đánh vào ngực cô{nl}Khanh làm cho cô bị thương tích phải chở đi bệnh viện. Ðược biết Ban{nl}Tôn Giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho tăng thân{nl}Bát Nhã phải rời khỏi tu viện này vào ngày 2 tháng 9, nhưng Tăng Thân{nl}Bát Nhã cho đến nay vẫn không bỏ tu viện này. Bản tin ngày hôm qua của{nl}thông tấn AP nói các tăng thân của Thiền Sư Nhất Hạnh cho biết là họ đã{nl}chi gần 1 triệu mỹ kim để xây dựng Tu Viện Bát Nhã rộng rãi thêm ra và{nl}họ không còn chỗ nào khác để đi. Các tăng thân Bát Nhã nói họ không có{nl}mục đích chính trị mà chỉ mong muốn được cùng nhau tu tập thiền định và{nl}làm việc thiện.(SBTN)
{nl}{nl}