HÀ NỘI HOÃN PHIÊN XỬ CÁC NHÀ TRANH ÐẤU DÂN CHỦ TRONG NƯỚC

@ 24 September 2009 05:31 AM
Tin{nl}tổng hợp - Theo tin tức nhận được từ thân nhân các nhà dân chủ thì nhà{nl}cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hoãn vụ xử các ông Nguyễn Xuân Nghĩa,{nl}Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim{nl}Nhàn tại Hải Phòng, nhưng chưa thông báo ngày xử mới. Lý do cho việc{nl}hoãn phiên xử tại Hải Phòng là vì ông Tính 67 tuổi, đang bị bệnh phổi{nl}nặng trong tù và không thể đứng trước tòa. Tuy nhiên trong suốt 1 năm{nl}qua, tin tức về bệnh tình của ông Tính không hề được thông báo cho gia{nl}đình ông. Ngoài ra, công an và hệ thống tòa án Cộng sản Việt Nam tiếp{nl}tục vi phạm nhiều điều khoản trong chính bộ luật Tố Tụng của chế độ.
 
Gia{nl}đình các nhà dân chủ cho đến nay vẫn không nhận được giấy phép tham dự{nl}phiên tòa, không được biết trước một cách chính thức ngày giờ và địa{nl}điểm của phiên xử như luật lệ qui định. Tất cả những thủ thuật bất kể{nl}luật pháp này của công an và tòa án đều nhằm mục tiêu tránh né sự phản{nl}đối đông đảo trước tòa và tránh né các ống kính của phóng viên ngoại{nl}quốc. Trong khi đó phiên tòa xử kỹ sư Phạm Văn Trội vào ngày mai và nhà{nl}giáo Vũ Hùng vào ngày mốt tại Hà Nội vẫn không thay đổi. Tuy nhiên một{nl}số nguồn tin tại Hà Nội cho biết rất có thể 2 phiên xử tại Hà Nội cũng{nl}sẽ phải hoãn lại để tránh bớt sự mất mặt và áp lực quốc tế khi Chủ tịch{nl}nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết đang có mặt tại Liên{nl}Hiệp Quốc và sẽ đọc diễn văn vào ngày thứ sáu. Cộng đồng người Việt tại{nl}Hoa Kỳ đang gấp rút tổ chức một cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp{nl}Quốc để cực lực phản đối chế độ Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Minh Triết{nl}cầm đầu.(SBTN)
{nl}{nl}