NHIỀU ÐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM TRẢ THẺ ÐẢNG VÌ BẤT MÃN VỚI VIỆC BÁN NƯỚC CHO TRUNG CỘNG

@ 25 September 2009 05:36 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin tổng hợp - Một hiện tượng diễn ra ở Việt Nam là{nl}một số đảng viên sau một thời gian sinh hoạt trong Ðảng đã công khai{nl}tuyên bố từ bỏ lý tưởng Cộng sản và trả thẻ đảng. Tại quốc gia một đảng{nl}cầm quyền như Việt Nam thì đảng viên Ðảng Cộng Sản được cho là những{nl}thành phần ưu tú nhất của xã hội. Một người để được kết nạp Ðảng ngoài{nl}thành phần lý lịch trong sạch còn phải qua một quá trình được gọi là{nl}rèn luyện, thử thách. Có những đảng viên tên tuổi đã từ bỏ Ðảng Cộng{nl}sản Việt Nam dù rằng họ là những con người đi theo cuộc kháng chiến với{nl}Việt Minh từ những ngày đầu tiên như ông Nguyễn Hộ, người vừa qua đời{nl}hồi tháng ba năm nay.

Gần đây, có những{nl}đảng viên đảng Cộng sản tuyên bố từ bỏ lý tưởng cộng sản, trả thẻ đảng{nl}nhưng với lý do là vì những người được gọi là đồng chí của họ thoái hóa{nl}biến chất đến mức mà họ cho là không thể chấp nhận được. Ðặc biệt là{nl}khi những người đó nắm giữ những chức vụ quan trọng, và rồi từ đó nhũng{nl}lạm công quĩ, dùng nhiều đòn phép để chiếm đất của người dân làm của{nl}riêng. Lần đầu tiên người ta nghe những lời chỉ trích rất nặng nề, nếu{nl}không muốn nói là mạt sát đối với đảng Cộng sản Việt Nam, của ông Trần{nl}Như Ðào, cũng là một đảng viên kỳ cựu tại Nam Ðịnh khi ông nói ông{nl}không thể đứng chung cùng đội ngũ với những người mà ông nêu đích danh{nl}là những đảng viên giữ những chức vụ quan trọng mà bất nhân thất đức ở{nl}Nam Ðịnh.

Sau đó là lời ông Nguyễn Khắc{nl}Mai, nguyên trưởng bộ phận tuyên truyền Ban Dân vận Trung ương của Ðảng{nl}Cộng sản Việt Nam và một số những đảng viên khác, cho thấy sự bất mãn{nl}cùng cực của chính những người trong Ðảng...(SBTN)
{nl}{nl}