Ở Việt Nam, không ai có quyền kiện Thủ Tướng!

@ 26 September 2009 12:53 AM
Thông tín viên Hà Giang, RFA {nl}{nl} {nl}{nl}
2009-09-24
{nl}{nl}

Vào{nl}8 giờ sáng ngày hôm qua, 23 tháng Chín, LS Cù Huy Hà Vũ được mời đến{nl}làm việc tại Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, liên quan đến đơn kiện Thủ Tướng{nl}Nguyễn Tấn Dũng về quyết định khai thác bauxite của ông.

{nl}{nl} {nl}{nl} {nl} {nl}{nl} {nl}{nl}{nl}

{nl}
{nl} cuhuyhavu-220.jpg{nl}
{nl}
{nl} LS Cù Huy Hà Vũ. (Hình do LS cung cấp.)

{nl}
{nl}Ðơn{nl}kiện đã được Cù Huy Hà Vũ , nộp cách đây ba tháng, nhưng đã bị Tòa Án Nhân Dân{nl}Hà Nội trả lại, với lý do họ chỉ có thể xét đơn kiện cấp bộ trưởng trở xuống,{nl}chứ không có đủ thẩm quyền xét một đơn kiện Thủ Tướng. Như vậy Tòa Án Nhân Dân{nl}Tối Cao đã giải quyết thế nào với đơn kiện này? Hà Giang có cuộc phỏng vấn với{nl}LS Cù Huy Hà Vũ để tìm hiểu.

{nl}

Hà Giang: Luật{nl}sư có thể cho biết diễn tiến của buổi làm việc của luật sư với tòa án nhân dân{nl}tối cao sáng ngày hôm nay liên quan đến đơn kiện Thủ Tướng của luật sư không ạ?

LS Cù Huy Hà Vũ: Một vài phút trước khi làm việc chính thức, thì có một người mặc thường{nl}phục, người đàn ông đó thừa nhận, bảo là “tôi ở cơ quan an ninh.”

{nl}

Làm việc với tôi chính thức{nl}thì có hai thẩm phán đại diện cho tòa án tối cao. Thứ nhất là bà Nguyễn Thị Hoàng{nl}Bạch Yến, thẩm phán, phó chính tòa hành chính tòa án nhân dân tối cao. Người thứ{nl}hai là thẩm phán Vũ Thế Ðoàn, phó chánh tòa phúc thẩm, tòa án Nhân Dân Tối Cao{nl}tại Hà Nội. Người thứ ba là viên thư ký của buổi làm việc.

{nl}{nl}{nl}

Trước khi làm việc chính{nl}thức, thì cả hai vị đại diện tòa tối cao trao đổi giao lưu với tôi một cách rất{nl}là lịch sự, có thể nói rất là tình cảm nữa. Họ bảo là chúng tôi được biết anh{nl}là người rất có tâm huyết với đất nước.

{nl}

Bàn về việc tôi khởi kiện{nl}Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đầu tiên, thẩm phán Vũ Thế Ðoàn hỏi tôi là sau khi{nl}tòa Hà Nội đã trả lại đơn của tôi rồi, thế thì đề nghị tôi cho biết tại sao tôi{nl}lại tiếp tục gởi đơn khởi kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho chánh án tòa án tối{nl}cao Trương Hòa Bình.

{nl}

Hà Giang: Vậy{nl}thì luật sư đã trình bày sự kiện này với họ như thế nào ạ?

{nl}

LS Cù Huy Hà Vũ: Tôi cũng nói vắn tắt là do khai quốc công thần của chế độ này là Ðại{nl}Tướng Võ Nguyên Giáp, ba lần gửi tâm thư, và cái kiến nghị có hàng ngàn người{nl}Việt Nam từ trong và ngoài nước tham gia, yêu cầu là phải dừng ngay dự án khai{nl}thác Bô Xít tại Tây Nguyên, bởi vì cái dự án này là xâm hại nghiêm trọng môi{nl}trường và an ninh quốc gia. Thế thì tâm thư của các tướng lĩnh Việt Nam cũng{nl}như là của hàng nghìn hàng nghìn trí thức và các thành phần xã hội khác Việt{nl}Nam, đã bị các cơ quan đảng và nhà nước, và đặc biệt là trong trường hợp này là{nl}Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ ngoài tai.

(đọc tiếp)

{nl}{nl}