PHÓNG SỰ BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN MINH TRIẾT TẠI HOUSTON

@ 27 September 2009 04:19 PM
Tin Houston - Vào buổi chiều cùng ngày, người Việt{nl}tại Houston nghe tin đồn Nguyễn Minh Triết bay đến thành phố này để{nl}khánh thành tòa lãnh sự nên cũng đã kéo đến biểu tình tại một tòa nhà ở{nl}khu vực Bellaire, thông tín viên SB-TN tại Houston là Quốc Bình có mặt{nl}và tường trình... (video insert sbtn.net){nl}{nl}{nl} {nl}{nl}