“ÐỐI THOẠI VỀ ÐẤT HỒ BA GIANG CỦA THÁI HÀ” - UBND QUẬN ÐỐNG ÐA NHẠO BÁNG NGÔN NGỮ VIỆT – Phần 1

@ 27 September 2009 05:18 PM

- J.B Nguyễn Hữu Vinh{nl} - 26/09/200
{nl}

{nl}{nl}

Ngày{nl}22/9/2009, Nhà thờ Thái Hà nhận được giấy mời của UBND Quận Ðống Ða gửi{nl}Linh mục Vũ Khởi Phụng, chính xứ Nhà thờ Thái Hà lên UBND Quận Ðống Ða{nl}vào 2giờ 30 chiều 24/9 để “Ðối thoại” về việc Giáo xứ khiếu nại đất Hồ{nl}Ba Giang của Giáo xứ đang bị một đơn vị không rõ danh tính vào rào lại{nl}và đóng cọc thi công.

Ðược mời lên để “Ðối thoại” với cơ quan chính quyền.

Nhận{nl}được Giấy mời đối thoại, nhiều giáo dân ngỡ ngàng: Không hiểu sao, bây{nl}giờ UBND Quận lại tử tế mời Thái Hà lên để “Ðối thoại” nhỉ? Không giống{nl}các lần trước, cứ quyết định là xong? Chắc sau thời gian học tập “Ðạo{nl}đức Hồ Chí Minh” vừa qua cũng như qua đợt phát động phong trào “40 năm{nl}học tập di chúc Hồ Chí Minh” các cán bộ Quận Ðống Ða đã có thay đổi,{nl}biết tôn trọng nhân dân hơn?

Ðơn gửi đi từ 18/4/2009, đơn tiếp theo gửi từ đầu tháng 6/2009. Ngày 16/6/2009, Thanh tra Quận Ðống Ða đã tổ chức một màn kịch khá vụng về tại UBND Quận đối với Thái Hà, một buổi làm xiếc mà chúng tôi đã có dịp phản ánh.

Ngày{nl}25/6/2009, Nhà thờ Thái Hà đã có đơn khiếu nại về thành phần đoàn Thanh{nl}tra, Ðoàn Thanh tra làm việc không nghiêm túc, không độc lập và Trưởng{nl}Thanh tra Quận Ðào Trường Sơn không đủ khả năng làm việc công tâm….

Vậy rồi cứ dài cổ chờ đợi. Theo Luật khiếu nại: (đọc tiếp)