LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ ÐƯỢC ÐỀ CỬ LÃNH GIẢI THƯỞNG SAKHAROV 2009

@ 27 September 2009 09:24 PM
Tin{nl}Brussels - Bản tin sau đây của Linh Mục Ðinh Xuân Minh, gửi từ Ðức, cho{nl}biết Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa được đề cử lãnh giải thưởng Sacharow{nl}2009. Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được đề cử cùng với 9 nhân sĩ trên thế{nl}giới, là những người đấu tranh đòi hỏi Dân Chủ, Nhân Quyền và Quyền Tự{nl}Do con người. Buổi lễ troa giải sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 tại{nl}Quốc Hội Âu châu tại thủ đô Brussels của Bỉ quốc vào lúc 10 giờ sáng,{nl}ủy ban vận động hiện đang kêu gọi đồng hương đến tham dự đông đảo vào{nl}ngày giờ nói trên. Giải nhân quyền này viết theo tiếng Anh là S Giải{nl}Sakharov vì Quyền Tự Do Tư Tưởng, hàng năm sẽ trao bởi Quốc Hội Châu Âu{nl}để vinh danh cá nhân hay tổ chức hoạt động vì nhân quyền và vì tự do.

 

Tin{nl}mới đây nhất cho biết trong tuần qua, tòa Tổng Giám mục Huế đã cử hai{nl}vị linh mục đại diện Giáo Phận là linh mục Gioan Baotixita Lê Quang{nl}Quý, Quản xứ Nhà thờ Trí Bưu, kiêm Hạt Trưởng Hạt Quảng Trị, và linh{nl}mục Benedicto Lê Quang Viên, Quản Lý Nhà Chung, đi thăm linh mục Nguyễn{nl}Văn Lý tại trại tù Ba Sao ở Hà Nam. Hai linh mục đã gặp Ban Giám Ðốc{nl}Trại tù và Bộ Công An, và đã yêu cầu Bộ Công An và Ban Giám Ðốc Trại tù{nl}cho linh mục Nguyễn Văn Lý đi bệnh viện khám và chữa bệnh bên ngoài{nl}Trại tù, xem xét để linh mục Nguyễn Văn Lý sớm trở về với Giáo Phận Huế{nl}và đề nghị Trại tù hãy tạo mọi điều kiện để linh mục Nguyễn Văn Lý được{nl}làm phận vụ của một linh mục và tạo điều kiện cho gia đình của ngài{nl}được phép thường xuyên thăm nuôi.

 

Linh{nl}mục Nguyễn Văn Lý đã bị tai biến vào ngày 13 tháng 5, và lần thứ 2 vào{nl}ngày 25 tháng 5 nhưng các bác sĩ cũng đã kịp thời để chữa trị. Ngài{nl}cũng cho biết dù ở trong trại nhưng ngài cũng biết khá nhiều tin tức{nl}bên ngoài, như chuyện ở giáo xứ Loan Lý, chuyện ở Tam Tòa và nhiều{nl}chuyện khác nữa, và luôn hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo Phận nhà.{nl}Trước khi kết thúc buổi gặp mặt, linh mục Lê Quang Quý giải tội cho{nl}linh mục Nguyễn Văn Lý sau một giờ thăm viếng.(SBTN) {nl}{nl}