BUỔI ÐIỀU TRẦN VỀ DỰ LUẬT CỜ VÀNG TẠI MASSACHUSETTS

@ 30 September 2009 01:45 AM
Tin{nl}Boston - Vào lúc 11 giờ sáng thứ năm vừa qua tại Quốc hội tiểu bang{nl}Massachusetts đã có một buổi Ðiều trần về Dự Luật Cờ Vàng mang số 1419.{nl}Ðược biết dự luật Cờ Vàng nầy được Tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại{nl}Massachusetts và Thượng nghị sĩ Tiểu bang Jack Hart đệ trình từ 3 năm{nl}qua và đây là lần đầu tiên được đưa ra trước Uỷ ban Hỗn hợp Thượng viện{nl}và Hạ viện của Quốc hội tiểu bang, gồm có 7 Thượng nghị sĩ và 7 Dân{nl}biểu tiểu bang Massachusetts. Về phía cộng đồng Việt Nam, ngoài Hội{nl}đồng điều hành còn có sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần các{nl}tôn giáo như Linh Mục Nguyễn Chính, Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức,{nl}đông đảo đại diện các đoàn thể và đồng hương. Dự luật Cờ Vàng toàn tiểu{nl}bang Massachusetts là một bước tiếp nối sự thành công của Nghị Quyết{nl}1104 đã được Hội Ðồng Thành Phố Boston đồng thanh quyết nghị ngày 30{nl}tháng 7 năm 2003 với nội dung công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ là biểu{nl}tượng của Tự Do và Di Sản Văn Việt Nam và là đại diện chính thức của{nl}cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Boston.
 
Thành{nl}phố Boston, một trong 20 thành phố lớn nhất nước Mỹ, được xem là thủ đô{nl}lịch sử, cách mạng, văn hóa và giáo dục của cả nước với mỗi năm gần 20{nl}triệu người từ khắp thế giới đến thăm, việc lá cờ vàng chính nghĩa được{nl}công nhận là biểu tượng của Tự Do và Di Sản Văn Việt Nam là một sự kiện{nl}lịch sử. Mặc dù thời gian khá dài từ 2003 đến nay, các thành viên của{nl}Ủy Ban Vận Ðộng Cờ Vàng Massachusetts vẫn kiên trì làm việc không mệt{nl}mỏi để vận động các nhà lập pháp tiểu bang để lá cờ vàng ba sọc đỏ được{nl}công nhật là đại diện chính thức của cộng đồng người Việt toàn tiểu{nl}bang Massachusetts. Uỷ ban Hỗn hợp Quốc hội sẽ cứu xét và biểu quyết{nl}sau buổi điều trần nầy. Nếu được thông qua sẽ đưa lên Thượng viện và Hạ{nl}viện.(SBTN)
{nl}{nl}