THÁO CỜ ÐỎ TẠI HILLTOWN TIỂU BANG PENNSYLVANIA

@ 30 September 2009 01:47 AM
Tin San Diego - Trong lúc tìm cách vinh danh cờ vàng,{nl}thì người Việt tỵ nạn khắp nơi tiếp tục tranh đấu để hạ lá cờ máu của{nl}nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Hilltown tiểu bang{nl}Pennsylvania, báo chí ở đây đã thuật lại việc một khu phố có tên là Ten{nl}Thousand Villages tạm dịch là 10,000 làng, là một nơi bán đồ sản xuất{nl}từ 35 quốc gia khác nhau, đã vô tình treo một lá cờ đỏ sao vàng cùng{nl}với cờ các quốc gia khác. Ngay lập tức cộng đồng người Việt tại đây đã{nl}đến phản đối và ban tổ chức đồng ý cho tháo lá cờ đỏ sao vàng xuống, và{nl}thay bằng một lá cờ vàng ba sọc đỏ... (video insert sbtn.net){nl}{nl}