ÐÊM LOAN LÝ, ÐÊM VÔ TƯ CHÉN ÐẮNG

@ 1 October 2009 01:52 PM
Thơ Tâm Giao
{nl}
{nl}ÐÊM LOAN LÝ, ÐÊM VÔ TƯ CHÉN ÐẮNG

đường Thánh giá đã đi thêm một chặng
đêm bằng lòng làm thân phận theo Thày
đêm Thánh Thần Thái Hà chia lửa đêm nay
đêm gối đầu Tam Tòa thưa Thày còn hòn gạch

đêm lề đường An Truyền lăn mương rãnh
đêm sa mạc lạnh tiếng vạc Vĩnh Long
đêm một mình nước mắt chị Vinh Sơn
đêm Xứ Chày hạt kinh thơm lúa mới

mười bốn chặng là Phục Sinh đang tới
người cầm quyền lề phải có tự hỏi ngày sau
xin mời treo bên hữu Ðấng Tối Cao
sẽ được tha Tình Yêu nhất định thắng

đêm Loan Lý vững lòng gà gáy sáng
bước Phê-Rô đá tảng rúng động những ngục tù
hàng rào nào mà cản được thiên thu
đêm Loan Lý đêm vô tư chén đắng

Tâm Giao
 ngày 27. 09. 2009