TỔNG BIÊN TẬP BÁO ÐIỆN TỬ ÐẢNG CỘNG SẢN CHỈ BỊ KỶ LUẬT KHIỂN TRÁCH VÌ ÐĂNG BÀI CA TỤNG TRUNG CỘNG

@ 2 October 2009 09:10 AM
Tin Hà Nội - Báo chí Việt Nam đăng tin Ban Tuyên giáo{nl}Trung ương vừa quyết định kỷ luật khiển trách ông Ðào Duy Quát, Tổng{nl}biên tập báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam do báo này có sai phạm khi{nl}đăng tin dịch liên quan đến Hải quân Trung Cộng diễn tập tại biển Ðông.{nl}Sau nhiều ngày im lặng và trước sự chỉ trích nặng nề của dư luận trong{nl}và ngoài nước, cuối cùng Ban Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đã phải áp{nl}dụng kỷ luật nhưng chỉ ở mức khiển trách đối với tập thể Ban biên tập{nl}Báo điện tử Ðảng Cộng sản, đồng thời ra lệnh xử phạt thích đáng biên{nl}tập viên và kỹ thuật viên liên quan trực tiếp tới sai phạm trên.
 
Quyết{nl}định này được đưa ra 25 ngày sau khi bản tin Hải quân Trung Cộng diễn{nl}tập tại biển Ðông, dịch từ báo Hoàn Cầu và Phượng Hoàng của Trung Cộng{nl}được xuất bản trên báo điện tử Ðảng Cộng sản ngày 4 tháng 9. Bài báo{nl}này đã gọi vùng Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam là Tây Sa và Nam Sa như{nl}Trung cộng đã từng tuyên bố chủ quyền. Trước đó, Thanh tra Bộ Thông tin{nl}và Truyền thông cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ quan này 30{nl}triệu đồng. Những người chỉ trích thì cho rằng số tiền phạt này là quá{nl}ít, và hình phạt dành cho ông Ðào Duy Quát là quá nhẹ, nhiều người đã{nl}đòi hỏi phải truất quyền ông này hoặc nếu ông này tự trọng thì hãy xin{nl}từ chức.(SBTN)
{nl}{nl}