DÂN BIỂU SANCHEZ KÊU GỌI VIỆT NAM TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN

@ 3 October 2009 10:58 AM

Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Một ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton{nl}tiếp Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam là Phạm{nl}Gia Khiêm, nữ Dân biểu liên bang Hoa Kỳ là bà Loretta Sanchez đã viết{nl}thư kêu gọi bà ngoại trưởng đề cập tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.{nl}Trong thư gởi bà Clinton và cũng chuyển đến cho Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt{nl}Nam là ông Michael Michalak, bà Sanchez nhấn mạnh rằng Việt Nam tuy đã{nl}ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhưng Hà Nội{nl}vẫn tiếp tục bắt và giam cầm người dân sử dụng quyền được bản Tuyên{nl}Ngôn bảo vệ.
 
Bà cũng cho biết theo tổ chức{nl}Human Rights Watch thì Việt Nam không tuân thủ 45 đề nghị của Hội Ðồng{nl}Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong buổi phúc trình nhân quyền định kỳ vừa{nl}rồi, trong đó có đề nghị không cấm cản việc sử dụng Internet, không{nl}kiểm soát blog, và phải cho phép người dân cổ xúy nhân quyền. Bà cũng{nl}nhắc đến việc Cộng sản Việt Nam đàn áp những tăng ni tại chùa Bát Nhã,{nl}và đặc biệt nói đến 8 nhân vật đấu tranh cho Dân Chủ đang sắp bị nhà{nl}cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra xử vào tuần tới. Nữ Dân biểu đại{nl}diện tiểu bang California viết trong thư rằng thật đáng sợ khi một quốc{nl}gia chà đạp nhân quyền lại được đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Ðồng Bảo{nl}An Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 này.
 
Tôi yêu{nl}cầu bà Ngoại trưởng thúc giục chính quyền Việt Nam thực hiện những gì{nl}họ đã cam kết với Liên Hiệp Quốc và tôn trọng quyền làm người căn bản{nl}của người dân. Ở đoạn kết bức thư, Dân Biểu Sanchez viết là một quốc{nl}gia thượng tôn dân chủ, Hoa Kỳ cần củng cố lập trường rõ ràng, rằng{nl}những vi phạm nhân quyền của Việt Nam là không thể chấp nhận.
 
Cũng{nl}trong tuần qua, Dân biểu Ed Royce cũng từ tiểu bang California đã gởi{nl}một lá thơ cho Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh{nl}Triết, để phản đối việc đem xử những nhân vật tranh đấu cho Dân Chủ một{nl}cách ôn hòa. Lá thơ viết theo tin tức báo chí, nhà cầm quyền Việt Nam{nl}sẽ đưa ra xử 8 người là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh,{nl}cựu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Sơn, nhà văn Nguyễn{nl}Văn Tính, dân oan Nguyễn Văn Túc, thợ điện Nguyễn Kim Nhàn, giáo sư{nl}trung học Vũ Hùng và kỹ sư Phạm Văn Trỗi, về tội danh là tuyên truyền{nl}chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ông Ed Royce nói những người này chỉ{nl}phạm có một tội duy nhất là nói lên tiếng nói ôn hòa của họ trên{nl}internet, và treo những biểu ngữ đòi hỏi nhân quyền và Dân chủ, là{nl}những quyền căn bản của con người mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Lá{nl}thơ nói với Nguyễn Minh Triết rằng trong khi đương sự đã bay đến tham{nl}dự Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, hãy nhớ lại rằng Việt Nam đã bắt giữ{nl}rất nhiều người chỉ vì họ đã thi hành những quyền được định rõ trong{nl}bản tuyên ngôn quốc tế của tổ chức này.
 
Việc{nl}viết blog để vận động bảo vệ môi sinh không phải là một cái tội, và ông{nl}kêu gọi Hà Nội hãy trả tự do ngay cho tất cả những tù nhân chính trị{nl}tại Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại là Hà Nội luôn luôn nói ở Việt{nl}Nam không có tù chính trị mà chỉ có tù hình sự, nhưng những hành động{nl}vừa qua của Cộng sản Việt Nam đã bị các tổ chức nhân quyền và những{nl}quốc gia yêu chuộng dân chủ đồng loạt lên án.(SBTN)
{nl}{nl}