HOA KỲ TRỢ GIÚP $100 NGÀN MỸ KIM CHO NẠN NHÂN BÃO SỐ 9

@ 5 October 2009 04:53 PM
Tin{nl}Hà Nội - Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Michael Michalak hôm qua{nl}thông báo chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ $100 ngàn cứu trợ nạn nhân bão Số{nl}9 tại Việt Nam. Bản thông cáo báo chí của Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội{nl}cũng nhắc lại trong buổi gặp gỡ gần đây giữa hai Ngoại trưởng Hillary{nl}Clinton và Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Phạm Gia Khiêm, người{nl}đồng nhiệm phía Hoa Kỳ đã ngỏ lời chia buồn với phía Việt Nam. Trận bão{nl}Ketsana tức bão Số 9 theo cách gọi của Việt Nam, đã ập vào 12 tỉnh miền{nl}Trung, trong đó có Ðà Nẵng, vào chiều ngày 29 tháng 9.
 
Bản{nl}thông cáo nói rằng nạn đất chuồi và lụt lội khiến hơn 100 người chết,{nl}hơn 350 ngàn căn nhà bị hư hại. Theo báo chí trong nước, tính cho đến{nl}ngày hôm qua, bão Số 9 đã khiến 163 người thiệt mạng. Cơ quan Phát{nl}Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ USAID sẽ giải ngân $100 ngàn phụ giúp các hoạt{nl}động cấp cứu của Hồng Thập Tự Quốc Tế và Hội Lưỡi Liềm Ðỏ. Khoảng bốn{nl}ngàn gia đình ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của bão Số 9 sẽ{nl}được trợ giúp từ ngân sách này.(SBTN)
{nl}{nl}